ČLÁNOK
Európska komisia o corporate governance
23. mája 2003

Európska komisia predstavila 21. mája 2003 návrhy smerujúce sprísneniu kontroly nad auditom verejných spoločností a zdokonaleniu corporate governance (správy korporácií). Európania majú k tejto problematike mäkší prístup ako v USA. Odporúčania Európskej komisie majú predovšetkým charakter odporúčania.

Návrhy Európskej komisie sú svojráznou odpoveďou na akt prijatý v USA v júni 2002, ktorého cieľom je nepripustiť podvody korporácií typu Enron a WorldCom. Pripomenieme, že obe spoločnosti falšovali účtovné výkazy a nadhodnocovali svoje tržby a zisky. Firma Arthur Andersen, ktorá kontrolovala ich účtovné výkazy skrachovala.

Návrhy Európskej komisie predniesol komisár pre vnútorný trh Fritéz Bolkestein 21. mája 2003. Sú menej prísne ako americký zákon. Mnohé návrhy majú charakter odporúčaní a neplánuje sa prijímanie direktívy, alebo zákonov platných v členských krajinách.

Mimochodom pre blok 15 krajín, kde sa nie po prvý raz bojujú za vytvorenie spoločného finančného trhu je to praktický prístup, ktorý je schopný definovať normy corporate governance v čo najkratšej podobe. Pokusy prijať v Európskej únii spoločnú normu, ktorá by sa týkala fúzií a akvizícií, alebo boja proti vyhýbaniu sa platenia daní neustále naráža na odpor národných vlád a preto trvajú roky.

Výkonný riaditeľ Európskeho inštitútu corporate governance Marko Becht si myslí, že prístup Európskej komisie môže začať fungovať, ak vlády prejavia politickú vôľu . a pohrozia účastníkom trhu, že zákonom postihnú porušovanie princípov. V samotnej komisii sa prikláňajú k názoru, že firmy porušujúce princípy potrestá trh.

„Pre integráciu európskych finančných trhov je nevyhnutné… prijať opatrenia zabezpečujúce kvalitu auditu a nezávislosti audítorov,“ vyhlásil komisár pre vnútorný trh Franz Bolkestein. Európska komisia predpokladá v každej z 15 krajín vytvoriť vlastný nezávislý orgán, ktorý bude robiť dohľad nad činnosťou audítorov a účtovnými postupmi verejných spoločností. Tieto orgány budú koordinovať svoju činnosť. „Návrh na vytvorenie orgánov je základ. Ak sa dočkáme medzinárodného (korporatívneho) škandálu, ľudia chcú vidieť jasný mechanizmus, ktorý umožní prijať nevyhnutné opatrenia,“ povedal 23. 5. mája pre agentúru Reuter David Dewlin, prezident Európskej federácie účtovníkov.

Okrem iného Európska komisia opakovane trvá na už skôr vyslovenej požiadavke k európskym spoločnostiam, aby v roku 2005 prešli na medzinárodné účtovné štandardy (IAS). Komisia tiež trvá na tom, aby spoločnosti zverejnili informácie o tom, aké poplatky dostávajú za konzultačné služby.

Americký zákon zaviedol osobnú zodpovednosť, až trestnú, generálneho riaditeľa a finančného riaditeľa za správnosť účtovných výkazov. Európska komisia predpokladá zaviesť kolektívnu zodpovednosť manažérov, pretože to viac zodpovedá európskemu prístupu k podnikaniu. Okrem toho akcionári môžu žiadať zverejnenie všetkých informácií o platoch manažérov.

Napríklad čoraz väčšie odmeny manažérov vyvolávajú čoraz väčšiu nespokojnosť akcionárov farmaceutického gigantu GlaxoSmithKline. Po prvý raz v histórii britských korporácií akcionári koncernu zablokovali návrh valného zhromaždenia na vreckové generálneho riaditeľa na 35 mil. USD. Európska komisia žiada od spoločností zlepšenie prístupu k dokumentom, informáciám o veľkých akcionároch a chce zaviesť prísnejšie pravidlá pre obchodovanie s akciami firmy jej zamestnancami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS