ČLÁNOK
Európska komisia napomenula Francúzsko a Nemecko
15. novembra 2002

Európska komisia (EK) vyzvala Francúzsko a Nemecko, aby dostali pod kontrolu svoje deficitné rozpočty. Zároveň skorigovala ich odhady hospodárskeho rastu a varovala pred neistotami, ku ktorým môže dôjsť v nasledujúcich mesiacoch.

Turbulentný stav ekonomík Európskej únie sa môže podľa expertov ešte viac prehĺbiť a prípadný vojenský zásah proti Iraku vyvoláva riziko, že proces ozdravenia sa utlmí, prípadne úplne zastaví.

Súčasný stav deficitu v najväčších ekonomikách EÚ podnietil komisára pre menové záležitosti Pedra Solbesa, aby adresoval Francúzsku a Nemecku formálne napomenutie. Podľa najnovších informácií dosiahne rozpočtový deficit v Nemecku počas roka 2002 hodnotu 3,8%, čo značne prevyšuje 3%-ný limit stanovený Paktom stability a rastu EÚ. Nemecko tento limit s najväčšou pravdepodobnosťou prekročí aj na budúci rok. Solbes dodal, že Nemecko sa stane predmetom rozsiahlych procedúr, v rámci ktorých dostane čas, aby znížilo svoj rozpočtový deficit, v opačnom prípade však bude musieť zaplatiť značnú pokutu.

Deficit Francúzska má na budúci rok predstavovať 2,9% a EK chce predbežne varovať jej predstaviteľov s tým, že musia presne špecifikovať kroky, ktoré odvrátia porušenie Paktu stability a rastu.

Nemecký kancelár Gerhard Schröder sa napomenutím zo strany Európskej komisie nedal vyviesť z rovnováhy a dodal, že by si želal diametrálne odlišný stav ekonomiky svojej krajiny, no úplne chápe rozhodnutie bruselskej exekutívy EÚ.

Medzi nami a Európskou komisiou neexistujú nijaké sporné body, dodal doslova Schröder. Vzhľadom na ekonomické spomalenie hrozí Nemecku aj markantnejší výpadok daňových príjmov, ktoré majú byť podľa najnovších analýz o 15,4 miliardy eur nižšie v porovnaní s májovými odhadmi. Budúcoročný výpadok sa odhaduje až na 16 miliárd eur. Francúzsky minister financií Francis Mer nevyslal nijaké signály, ktoré by nasvedčovali tomu, že sa prehodnotia predvolebné sľuby prezidenta Jacquesa Chiraca ohľadne zníženia daní a zvýšenia výdavkovej časti štátneho rozpočtu. V súvislosti so zhoršovaním stavu verejných financií v rámci EÚ sa podľa expertov aj Taliansko približuje k „nebezpečnému teritóriu“. Rast HDP v rámci eurozóny má v tomto roku dosiahnuť 0,8% a predpokladané zvýšenie na rok 2003 sa skorigovalo na 1,8%, hoci ešte na jar sa tento ukazovateľ definoval na úrovni 2,9%.

Róbert Lachkovič


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS