ČLÁNOK
Európska komisia kritizuje rozpočtový deficit Nemecka
14. novembra 2002

Najsilnejšia ekonomika v Európe totiž pravdepodobne prekročí hranicu povoleného rozpočtového deficitu, ktorú stanovuje Pakt stability a rastu Európskej únie (EÚ).

Podľa najnovších odhadov EK rozpočtový deficit Nemecka dosiahne v celoročnom meradle 3,8 % hodnoty HDP, kým povolená maximálna hranica podľa Paktu stability sú 3 percentá.

Nemecko sa tak stane po Portugalsku druhou krajinou, proti ktorej začne EK konanie pre prekročenie rozpočtového deficitu. Portugalsko zaznamenalo vlani deficit na úrovni 4,1 % z HDP. Komisia EÚ pre menové otázky pripraví správu o rozpočtovej situácii v Nemecku, ktorú EK prerokuje na svojom zasadnutí v Bruseli 19. novembra.

EK varovala Berlín, že musí prijať okamžité opatrenia na zastavenie rastu svojho rozpočtového deficitu aby ho dostala pod povolenú hranicu troch percent HDP. Podľa komisára EÚ pre menové otázky Pedra Solbesa EK očakáva, že Nemecko bude realizovať prísľub svojej vlády ovládnuť spotrebu a zavedenie včasných a účinných krokov, ktoré k tomu povedú.

Kritika EK predstavuje pre Nemecko a Portugalsko nepríjemný precedens, ale len málo analytikov očakáva zavedenie prípadných sankcií či už proti Berlínu alebo Lisabonu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS