ČLÁNOK
Európska komiasia odsúhlasila koncentráciu SPP s Ruhrgasom a GDF
10. júna 2002

Európska komisia (EK) vyjadrila súhlasné stanovisko s prevzatím spoločnej kontroly v Slovenskom plynárenskom priemysle, a.s. (SPP) zo strany Gaz de France International S.A., ktorá je dcérou francúzskej spoločnosti Gaz de France (GDF) a nemeckej firmy Ruhrgas AG. Protimonopolný úrad SR začal správne konanie vo veci koncentrácie SPP so spoločnosťami Ruhrgas a GDF 17. apríla.

Touto akvizíciou Ruhrgas a GDF získa kontrolu nad slovenskou časťou plynovodu z Ruska do Nemecka a Rakúska, ktorým sa prepravuje približne 75 % dodávok ruského zemného plynu do Európskej únie. EK však nezistila problémy v konkurenčnej súťaži, pretože súčasní užívatelia majú zabezpečený prístup k plynovodu SPP prostredníctvom dlhodobých kontraktov o tranzite. Okrem toho existuje alternatívny plynovod cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka. Ďalšou možnosťou po dokončení bude plynovod Jamal II.

Trojkonzorcium zložené z GDF, Ruhrgas a ruského Gazpromu zvíťazilo v tendri na 49-percentný štátny podiel v SPP s ponukou 2,7 mld. USD. Celú sumu za kúpu minority v SPP zaplatia len dvaja z nových investorov – nemecký Ruhrgas a francúzsky Gaz de France. Ruský Gazprom podľa podpísaných transakčných dokumentov vlastní opciu na kúpu tretinového podielu v plynárňach v budúcnosti. GDF je integrovaná plynárenská spoločnosť aktívna najmú vo Francúzsku, kde má vedúce postavenie v plynárenskom sektore. Ruhrgas je najvýznamnejším importérom plynu v Nemecku.

SPP dosiahol za tri mesiace tohto roku zisk pred zdanením vo výške 3,93 mld. Sk oproti strate 0,18 mld. Sk zaznamenanej v rovnakom období 2001. Kladný hospodársky výsledok bol ovplyvnený predovšetkým cenovou úpravou v oblasti tržieb z predaja zemného plynu, úsporou nákladov na nákup zemného plynu, zmenou stavu zásob, miernym zvýšením tržieb za tranzitnú prepravu, ako aj čiastočnou úsporou v kurzových stratách vďaka stabilizácii slovenskej koruny. V tomto období dosiahol SPP celkové výnosy 18,65 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 2,37 mld. Sk. Tržby za predaný zemný plyn sa medziročne zvýšili o 2,2 mld. Sk, pričom predaj bol o 72,48 mil. metrov kubických nižší. Pokles predaného množstva plynu negatívne ovplyvnil nižší odber u veľkoodberateľov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS