ČLÁNOK


,

Európska investicná banka poskytla VÚB pôžicku na rozvoj komunálnej infraštruktúry v SR
21. februára 2003

V najbližšej dobe príde k prevodu viac ako 2 mld. Sk, ktoré sú pôžickou Európskej investicnej banky (EIB) pre Všeobecnú úverovú banku. Dokumentácia k úveru na 15 rokov, ktorý je možné poskytnút pri fixnej a pohyblivej úrokovej sadzbe, bola podpísaná ešte v decembri 2002 najvyššími predstavitelmi oboch inštitúcií. „Podpis tejto zmluvy považujem za velmi významnú udalost, nakolko z hladiska VÚB je poskytovaný za výhodných podmienok. Tento balík penazí bude použitý na rozvoj mestskej a obecnej infraštruktúry, co by malo dalej podporit ekonomiku Slovenska pred vstupom do Európskej Únie,“ zhodnotil podpis zmluvy Tomas Spurny, generálny riaditel a predseda predstavenstva VÚB, a.s.

Tento úver je významným zdrojom lacných a dlhodobých zdrojov pre banku. Za VÚB je totiž v prospech úverujúcej banky istený zárukou materskej IntesaBci. V spolupráci s EIB tak banka bude podporovat rozvoj infraštruktúry na Slovensku, v oblastiach ako výstavba a rekonštrukcia cisticiek odpadových vôd, vodovodov, kanalizácie, spalovní odpadu, mestských teplární, atd. Financie môžu byt takisto smerované do oblasti podpory projektov malých a stredných podnikov. Každý projekt bude v úzkej spolupráci posudzovaný oboma bankami a až po obojstrannom schválení bude môct byt prefinancovaný. Projekty sú limitované minimálnou ciastkou 40 tis. eur a maximálnou ciastkou 25 mil. eur s tým, že každá banka sa na tejto sume podiela polovicou. Okrem tejto pôžicky sa v roku 2003 plánuje dalšia vzájomná spolupráca oboch bánk pri financovaní podobných projektov v oblasti infraštruktúry na Slovensku. Vedenie VÚB v nej totiž na základe svojich predošlých skúseností vidí znacný potenciál.

Európska investicná banka, sídliaca v Luxemburgu, je bankou Európskej únie urcenou na financovanie dlhodobých kapitálovo-investicných projektov. Zatial co väcšina z jej pôžiciek pravidelne smeruje do projektov v rámci EÚ – najmä v zaostalejších regiónoch, financovanie aktivít v kandidátskych krajinách rýchlo vzrastá a v súcasnosti už dosahuje približne 10 % úverovej kapacity. Okrem hlavných aktivít zameraných na súcasné a budúce krajiny EÚ, EIB môže financovat projekty, i ked len v obmedzenom rozsahu, v približne 150-tich rozvojových krajinách sveta, ktoré majú dohody o spolupráci s EÚ. EIB je najväcšou multilaterálnou bankou a väcšinu zo svojich zdrojov potrebných pre úverovanie získava na svetových kapitálových trhoch.

Všeobecná úverová banka, a.s., clen bankovej skupiny IntesaBci, zaujíma popredné miesto na slovenskom financnom trhu tak v oblasti aktívnych ako aj pasívnych obchodov. Dokumentuje to aj jej 22 %-ný podiel na hodnote primárnych vkladov a 14 %-ný podiel na poskytnutých úveroch klientom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS