ČLÁNOK
Európska investičná banka (EIB) poskytne štátnemu podniku Slovenské telekomunikácie (ST) pôžičku vo výške 100 mil. ECU (asi 3,85 mld. Sk)…
17. decembra 1997

Pôžička pomôže financovať dlhodobé investičné plány ST na zvyšovanie hustoty telefónnych účastníckych staníc na 35 liniek na 100 obyvateľov a miery digitalizácie na 78 percent do roka 2000. Už v roku 1993 EIB poskytla ST 65 mil. ECU (2,5 mld. Sk) na financovanie prvej fázy investičného programu. Viceprezident EIB Wolfgang Roth sa k pôžičkám vyjadril: „Skvalitňovanie a rozširovanie slovenskej telekomunikačnej siete zlepšuje možnosti ekonomického rozvoja krajiny. EIB je najväčším poskytovateľom finančných prostriedkov pre rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry v krajinách strednej a východnej Európy. Banka hrá kľúčovú úlohu v oblasti rozvoja efektívnych transeurópskych telekomunikačných sieti aj v tomto regióne.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS