ČLÁNOK
Európska federácia bánk ostro polemizuje s novými regulačnými pravidlami v rámci EÚ
27. apríla 2001

Európska komisia predložila návrh nových legislatívnych pravidiel, ktoré majú zefektívniť dohľad v sektore bánk a poisťovní, čo má zároveň prispieť k rapídnemu pokroku v konsolidácii celej tejto sféry. Európska federácia bánk – EBF však tento návrh ostro kritizuje a tvrdí, že neprinesie veľa pozitívnych zmien a vlastne iba vytvorí „novú vrstvu byrokracie“.

Je celkom jasné, že nový legislatívny rámec dramaticky zvýši administratívnu záťaž na niektoré inštitúcie a nebude mať nijaký rozumnejší prínos, uviedol doslova na pôde EBF v Bruseli Mike Verknocke.

Európska komisia presadzuje model, v rámci ktorého by sa mal vyvinúť viac konzistentný prístup k regulácii kapitálového trhu, bankových a poisťovacích subjektov, ktoré spravidla dozorujú vzájomne neprepojené inštitúcie. Iba Nemecko chce v rámci nového zákona byť vzorom a vytvoriť jednotný regulačný orgán pre všetky tieto tri zložky.

EK zatiaľ takú ambíciu nemá – hovorí iba o „úzkej spolupráci bankového dohľadu a rozsiahlejšej výmene informácií“ medzi jednotlivými regulačnými inštitúciami, ktoré pôsobia na finančnom trhu. Chce odstrániť niektoré legislatívne medzery v tejto oblasti, no navrhuje aj nový kriteriálny aparát, pomocou ktorého sa dá posúdiť, či sú jednotlivé subjekty pôsobiace na finančnom trhu dostatočne kapitálovo vybavené a efektívne pripravené na riadenie rizík, a či sa kapitál na eliminovanie rizík nevyužíva duplicitne.

EK chce aj týmto návrhom posunúť dopredu integráciu finančného trhu v rámci celej EÚ. Kritici však hovoria, že celý projekt je „šitý horúcou ihlou“ a vo vzťahu ku konkurencii nebude predstavovať komparatívnu výhodu, ale nevýhodu, pričom sa má na mysli najmä sektor amerických finančných služieb.

Nový legislatívny návrh EK ešte musia schváliť vlády členských krajín Európskej únie a Európsky parlament.

EBF však už teraz chce lobovať za podstatné zmeny navrhovanej direktívy EK, ktorá sa týka integrovanejšej regulácie všetkých subjektov na finančnom trhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS