ČLÁNOK
Európska centrálna banka znížila základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 4,25%
31. augusta 2001

Analytici i finančné trhy očakávali takéto rozhodnutie ECB, ktoré malo už dlhší čas silnú podporu na pôde Výkonnej rady, no prakticky do posledných chvíľ sa vo frankfurtskom sídle Európskej centrálnej banky akoby utlmovali očakávania spojené s redukciou základnej úrokovej sadzby, čomu zodpovedali i predchádzajúce odhady.

SG Securities definoval šance na zníženie sadzby v pomere 50:50, Morgan Stanley ohodnotil pravdepodobnosť „pohybu“ ECB iba na 35%.

Dodajme, že ide v poradí iba o druhú redukciu počas tohto roka, hoci Federal Reserve znižoval sadzby za to isté obdobie dovedna sedem razy a Bank of England štyri razy.

Ekonomické spomalenie má však v Európe čoraz výraznejšie dimenzie, osobitne v Nemecku, Taliansku, ale aj v ďalších štátoch E-12.

Pravda je aj to, že inflácia sa v júli znížila na hodnotu 2,8%, pričom v júni bol tento ukazovateľ na hladine 3%.

Časť analytikov predpovedala včerajšie zníženie základnej úrokovej sadzby aj z dôvodu, ktorý súvisí so zavedením eurobankoviek a euromincí. „Nástup“ novej meny od 1. januára 2002 totiž chcela ECB podporiť aj zvýšením dôvery spotrebiteľov k euru.

Dosť často sa v súvislosti s rozhodnutiami v menovej politike hovorí o prílišnej opatrnosti, nepredvídateľnosti a konzervativizme Európskej centrálnej banky. Iba krátko pred včerajším rokovaním prezident Bundesbanky a člen Výkonnej rady ECB Horst Welteke potvrdil, že jej prioritou je kontrola inflácie. Welteke poukázal aj na „vysokú úroveň neurčitosti ohľadne perspektív globálneho ekonomického rastu“ a hlavne na to, že ECB nemá mandát na „dolaďovanie“ rastových parametrov a jej pôsobenie v tejto sfére sa silne preceňuje. Jej prvoradým mandátom zostáva udržať stabilitu hodnoty peňazí.

Tento „konzervatívny“ prístup označujú v terajšom období mnohí odborníci za správny. Centrum pre výskum ekonomickej politiky – CEPR napríklad konštatuje, že situácia v Európe a v Spojených štátoch je vo sfére rastu, ale aj inflácie natoľko odlišná, že možno ospravedlniť rozdielne stratégie ECB a Fedu.

ECB má mandát na udržanie cenovej stability a pri každom rozhodovaní o znížení úrokových sadzieb musí byť nadmieru opatrná, konštatuje sa v štúdii CEPR.

Zhoršenie perspektív rastu HDP v eurozóne nie je dostatočným dôvodom na redukciu úrokovej sadzby, ak takúto perspektívu nedopĺňa jednoznačný a sústavný pokles miery inflácie, teda jav, ktorý sa doteraz výraznejšie nematerializoval, dodáva analýza Bank of America, v ktorej sa prognózovalo , že ECB zníži sadzby až v septembri, kedy sa inflácia viac priblíži k cieľovej hodnote dvoch percent.

Nakoniec sa však vo väčšej miere prejavili obavy o ekonomický rast a Európska centrálna banka sa rozhodla konať. Prvé komentáre včera hovorili o tom, že je to vari vôbec po prvý raz, kedy možno hovoriť o „čitateľnosti“ v motiváciách ECB.

Európska centrálna banka celkom nenápadne posunula do úzadia inflačné dáta a vývoj menovej zásoby M3, ktorá vzrástla v júli o 6,4% a dala prednosť rastovým ekonomickým parametrom.

Urobila tak napriek tomu, že inflácia v eurozóne je stále vysoko nad hladinou dvoch percent a v Nemecku sú k dispozícii prvé signály o zvýšení dôvery v priemyselnom sektore, čo by mohlo predznamenávať, že to najhoršie už má európska ekonomika za sebou.

Európska centrálna banka podstupuje včerajším rozhodnutím aj ďalšie riziko – v ostatnom období dochádzalo k trhoch k masovejším nákupom eura, čo síce viac odráža obavy z vývoja americkej ekonomiky, a nie väčšiu dôveru vo výkonnosť európskeho hospodárstva, no v každom prípade by ponechanie pôvodnej sadzby bolo pre trhy lepšie a menej mätúce, ako jej úprava.

Vzápätí po rozhodnutí ECB jej prezident Wim Duisenberg na tlačovej konferencii zdôraznil, že nová úroveň úrokových sadzieb zodpovedá požiadavkám na udržanie cenovej stability v strednodobom časovom horizonte, pričom existujú jasné signály o znížení inflačných tlakov.

Evidentne máme tendenciu byť príliš optimistickí ohľadne dĺžky trvania a hĺbky spomalenia americkej ekonomiky, dodal prezident ECB.

Po rozhodnutí Európskej centrálnej banky včera euro opäť posilnilo a obchodovalo sa na hladine 0,9129 USD/EUR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS