ČLÁNOK
Európska banka pre obnovu a rozvoj kúpila zelené dlhopisy Slovenskej sporiteľne za 20 miliónov eur
10. júna 2021

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) investovala 20 miliónov eur do prvých nadradených prioritných zelených dlhopisov emitovaných Slovenskou sporiteľňou. S dlhopismi, ktoré upísali slovenskí a zahraniční investori, sa bude obchodovať na Burze cenných papierov v Bratislave. Investícia EBOR podporuje prax zeleného trhu na Slovensku, čo je jedným z kľúčových cieľov banky v krajine. EBOR to uviedla v tlačovej správe, ktorú zverejnila vo štvrtok.

Emisia týchto dlhopisov prispieva k pokroku Slovenska v jeho Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne na roky 2021 až 2030 v súlade s požiadavkami Európskej únie. Zároveň podporuje päť dimenzií energetickej stratégie Európskej únie, a to dekarbonizáciu, energetickú efektívnosť, energetickú bezpečnosť, domáce trhy s energiami a výskum, inovácie a konkurencieschopnosť, konštatovala EBOR.

Investícia Európskej banky pre obnovu a rozvoj okrem toho posilňuje odolnosť Slovenskej sporiteľne, dodržiavanie regulačných požiadaviek na získavanie financií a diverzifikáciu získavania finančných zdrojov. „Veľmi nás teší, že sa podieľame na tejto prvej emisii zelených dlhopisov Slovenskej sporiteľne,“ poznamenala v tejto súvislosti Melis Ekmen Tabojerová z EBOR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS