ČLÁNOK
Európska banka pre obnovu a rozvoj emitovala svoju prvú emisiu vymeniteľných dlhopisov
16. júna 1998

Dlhopisy v hodnote 100 mil. USD sú vymeniteľné za akcie maďarskej telekomunikačnej spoločnosti Matav. EBOR je emitent hodnotený stupňom AAA a táto transakcia je súčasťou pôžičkového programu na rok 1998. „Ako prvý vymeniteľný bond v strednej a východnej Európe bude táto emisia priťahovať nových investorov do spoločnosti Matav a do Maďarska,“ komentoval transakciu viceprezident banky pre financie Steven Kaempfer. „Touto emisiou chceme zároveň postaviť základ pre ďalší vývoj na trhu s konvertibilnými dlhopismi v strednej a východnej Európe. Demonštruje tiež záväzok EBOR stimulovať uvádzanie nových inštrumentov kapitálového trhu a nových investorov na trhy tohto regiónu,“ dodal viceprezident. Dlhopisy majú splatnosť 3 roky a nie sú vymeniteľné počas prvých 12 mesiacov. Ich splatnosť možno uplatniť po uplynutí 18 mesiacov. Emisiu manažoval Morgan Stanley Dean Witter spolu s Credit Suisse First Boston ako spolumanažérom. Podľa Petra Reinigera, šéfa tímu EBOR pre telekomunikácie a Maďarsko, banka investovala do spoločnosti Matav v roku 1993 aby uľahčila privatizáciu. Akcie Matav sa obchodujú na burze v New Yorku a v Budapešti. Prvá investícia EBOR do maďarskej telekomunikačnej spoločnosti v roku 1993 mala hodnotu 57 mil. USD, banka však tiež poskytla Matavu úvery na krytie kapitálových výdavkov 185 mil. DEM v roku 1992. V roku 1995 potom poskytla 50 mil. USD ako súčasť 300-miliónového syndikovaného úveru.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS