ČLÁNOK
Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) poskytne pôžičku
31. mája 1998

Ako EBRD informovala vo svojej tlačovej správe, rokovania o tomto projekte stále pokračujú, upresňujú sa podmienky a 16. júna tohto roku bude prerokúvaný Radou banky. Projekt v Bučine si vyžiada celkové náklady 28,54 mil. DEM, jediným účastníkom na jeho financovaní by tak mala byť EBRD. Cieľom plánovanej modernizácie a rozšírenia výrobných zariadení je zlepšenie kvality produkcie, zvýšenie jej efektívnosti a zväčšenie podielu spoločnosti na trhoch v rámci Európy. Rekonštrukcia jej energetického systému by mala eliminovať neefektívnosť a výrazne zlepšiť vplyv na životné prostredie. Bučina Zvolen je súkromným spracovávateľom dreva. Za minulý rok dosiahla čistý zisk 12,8 mil. Sk, čo predstavuje medziročný rast o 2,5 mil. Sk. Obchodný obrat spoločnosti sa zvýšil o 4,8 % na 1,562 mld. Sk. Na slovenskom trhu zrealizoval podnik 59,2 % obratu, na vývoz smerovalo 40,8 %. Bučina umiestňuje na trhoch v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku a Holandsku prevažne preglejované výrobky a v minulom roku zaznamenala najväčší nárast exportu v drevodomoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS