ČLÁNOK
Eurofondy na dopravné projekty sú plne zazmluvnené
27. marca 2014

Operačný program Doprava (OPD) na roky 2007 až 2013, cez ktorý sa financujú projekty s využitím zdrojov Európskej únie, je zazmluvnený na sto percent. Ako v stredu informovalo ministerstvo dopravy, zvýšená dynamika uzatvárania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je výsledkom pravidelného sledovania a vyhodnocovania akčného plánu na zrýchlenie čerpania a implementácie operačného programu, ktorý prijala vláda vlani v apríli.

„Zazmluvnenie peňazí z európskych fondov pre dopravu je dnes stopercentné. Pred dvoma rokmi, po mojom príchode na ministerstvo dopravy, bolo zazmluvnenie vo výške 54 percent, čiže pomerne pesimistické,“ povedal minister dopravy Ján Počiatek. Dodal, že „veľmi tvrdá práca“ ľudí z ministerstva, ako aj prijímateľov pomoci z OPD prináša výsledky. „Teraz máme pred sebou veľkú výzvu, a to vyčerpať do posledného centu všetky peniaze, ktoré nám Brusel do roku 2015 ponúka,“ upozornil Počiatek na potrebu dočerpania európskych peňazí do konca budúceho roka.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že opatrenia z akčného plánu viedli zároveň k rýchlejšiemu čerpaniu financií z OPD. „Podľa materiálu, ktorý bol 12. marca prerokovaný vládou, možno OPD v oblasti čerpania pokladať za najúspešnejší operačný program. OPD naplnil všetky záväzky čerpania voči Európskej komisii a aktuálny záväzok čerpania na rok 2014 bol splnený už koncom minulého roka,“ uviedol rezortný hovorca Martin Kóňa.

OPD k 28. februáru tohto roka vyčerpal zo zdrojov EÚ 1,469 mld. eur, čo je 46,48 % zo záväzku v objeme 3,160 mld. eur. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu dosiahlo 324,17 mil. eur, teda 52,08 % zo 622,46 mil. eur. Uvedené údaje sú už znížené o nezrovnalosti a vratky, ktoré sú v prípade peňazí EÚ 116,81 mil. eur a prostriedkov štátu 28,53 mil. eur. OPD je podľa podielu čerpania európskych zdrojov na jedenástom mieste zo štrnástich operačných programov. Záväzky na roky 2011 a 2012, ktoré bolo potrebné vyčerpať do konca tohto, resp. budúceho roka, už plne využil. Záväzok na rok 2013 v objeme 1,691 mld. eur treba minúť do konca roka 2015, ku koncu minulého mesiaca sa ešte nezačal čerpať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS