ČLÁNOK


,

Euro ante portas – spolocné európske peniaze predo dvermi
31. januára 2001

Pôjde vlastne pre normálneho smrtelníka o nepredstavitelnú akciu: Do konca tohto roka sa musia na príslušné miesta v Nemecku previest peniaze v hodnote okolo 800 miliárd eúr, teda v prepocte približne 1 bilióna 600 miliárd dnešných mariek. Pod „príslušnými miestami“ sa rozumejú nielen nespocetné bankové filiálky, ale tiež – povedzme – firmy, prevádzkujúce dovedna 800 000 automatov na cigarety. Štatistici vyrátali, že iba nové mince zaplnia 5 200 nákladných vagónov. Ak by sa zapojili za jednu lokomotívu, dostali by sme vlak dlhý 72 kilometrov. Navyše, v Nemecku sa vytlacia približne 4 miliardy 300 miliónov nových euro-bankoviek. Ak by sme ich uložili na seba, vznikla by veža vysoká 450 kilometrov, približne 50-krát väcšia ako Mount Everest.

Celú túto gigantickú logistickú operáciu medzi Rostockom a Mníchovom má na starosti Spolková banka v spolupráci s jednotlivými krajinskymi ústrednými bankami. Pohlad na sumu penazí, ktorá sa tento rok bude musiet v Nemecku pretransportovat, ozrejmuje skutocnost, ze všetky podrobnosti sú viac ako prísne tajné. Bankoví lúpežníci a falšovatelia nesmú totiž ani náhodou príst na myšlienku, že by mohli mat co len náznak šance príst nelegálnym spôsobom k peniazom.

Samozrejme, že Spolková a krajinské ústredné banky sú iba jedným z mnohých koliesok, ktoré musia do seba perfektne zapadat, aby mašinéria výmeny penazí prebehla bez problémov. Skrátka, aby od 1. januára 2002 mal každý Nemec vo vrecku a v penaženke dostatocný pocet nových mincí a bankoviek. K tranzitívnemu teamu patrí v súkromnej sfére 23 rozlicných organizácií: od predstavitelov výrobcov a prevádzkovatelov automatov, cez spolok maloobchodníkov, zväz ochrany spotrebitelov, ako aj dopravcov, až po združenie nemeckých bánk. Zo štátnych inštitúcií sa na zavádzaní eura podielajú (okrem Spolkovej a krajinských ústredných bánk) takisto rozlicné ministerstvá: financií, vnútra a hospodárstva.

Spolková banka ráta s tým, že do nemeckého obehu sa ihned dostanú približne 2 miliardy 500 milionov bankoviek. Zvyšok je železnou rezervou, na ktorú chcú ústrední bankári siahnut iba vtedy, ak by hrozil nedostatok nového obeživa. Navyše, v Nemecku sa razí okolo 17 miliárd kusov euro-mincí; ich váha je dovedna 70 tisíc ton. So sériovou produkciou bankoviek a mincí sa zacalo uz dávnejšie.

Nemci majú s novými peniazmi skúsenosti. Ved nie je tomu tak dávno, co sa rozpadol Východný blok a zanikla Nemecká demokratická republika. Vtedy sa na celom územi bývalej NDR zaviedla ako zákonné platidlo západonemecká marka. Výmena prebehla bez akýchkolvek komplikácií. Predstavitelia Spolkovej banky v tejto súvislosti ale dodávajú, že išlo rádovo o desatnásobne menšiu operáciu. A hlavne – Východní Nemci sa nevedeli dockat tvrdej západonemeckej meny. Ohladom eura však medzi Rostockom a Mníchovom prevlada – velmi mierne povedané – zdravá skepsa.

A teraz konkrétne: Od prvého septembra zacnú Spolková a krajinské ústredné banky zásobovat bankové domy s novou menou. Obcania ju však budú mat k dispozícii až od 1. januára budúceho roku. Na to, aby si na nové platidlo zvykli, môžu si od 17. decembra vymenit v banke 20 mariek za nové mince.

Mimochodom, Nemecko je jedinou krajinou menovej únie, ktorá sa rozhodla pre metódu zvanú „big bang“, velký tresk. Zatial co zvyšné krajiny eurozóny si ponechajú ako zákonné platidlo vedla eura istý cas v roku 2002 aj líry, franky ci pesety, v Nemecku sa výmena uskutocní – z právneho hladiska – v priebehu jednej noci: 31. decembra 2001 bude ešte platit marka, 1. januára 2002 už euro. Banky a maloobchod však s ohladom na spotrebitelov vyhlásili, že do konca februára bude v Nemecku možné platit ako markami tak aj eurom; vydávané peniaze však budú podla možností a okolností výlucne v novej mene. Cinitelia Spolkovej a krajinských centrálnych bánk v tomto kontexte dôrazne podciarkujú, že aj potom bude možné vymenit marky za euro. A síce v každej filiálke Spolkovej banky na celom území Spolkovej republiky Nemecko. Menoví odborníci sa totiž domnievajú, že v súcasnosti je približne 40% markového obeživa vo vlastníctve cudzincov. Predpokladajú ale, že absolútna väcšina týchto penazí sa vcas vráti do Nemecka.

Zavedenie a distribúcia novej meny je iba jednou stranou problémového euro-okruhu. Druhou stranou je potreba stiahnut z obehu doterajšie platidlo: markové mince a bankovky. Spolková banka odhaduje, že koncom tohto roku budú v obehu 2 miliardy 800 miliónov markových bankoviek. Okrem toho sa v penaženkách obcanov nachádza okolo 48 miliárd markových a fenigových mincí. Ústredná nemecká banka sa už rozhodla, co spraví v roku 2002 s neplatnými markovými bankovkami. Odborníci sprvoti váhali medzi dvoma alternatívami. Nakoniec sa rozhodli pre spálenie velkej väcšiny starého platidla. Kompostovat staré bankovky totiž nemožno: Podla náhladu expertov by takto vzniknutý kompost bol pre neodstránitelné zvyšky farbiva ekologicky nevyhovujúci.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS