ČLÁNOK
EÚ varovala rakúske banky pred vysokými poplatkami
24. novembra 2000

Európska komisia (EK) zaslala ôsmim rakúskym bankám oficiálne upozornenia s odôvodnením, že banky vedú nezákonné rozhovory o kurzových poplatkoch v eurozóne. Uviedli to predstavitelia EK. Varovania nasledujú po tvrdeniach komisie, že rakúske banky majú určitú spojitosť s kartelom známym ako Lombard Club.

Upozornenými bankami sú Bank Austria, Erste Bank, Raiffeisen Zentralbank, banka BAWAG, rakúska PSK, Österreichische Volksbanken AG, Raiffeisen Landesbank Niederösterreich a Niederösterreichische Landesbank Hypothekenbank. V mesiacoch júl a august tohto roku zaslala Európska komisia oficiálne varovania bankám a bankovým federáciám v Nemecku, Holandsku, Belgicku, Írsku, Fínsku a Portugalsku v súvislosti s údajným porušením protimonopolných pravidiel, ktoré banky porušili založením kartelu regulujúceho poplatky za výmenu európskych mien.

Upozornenie Európskej komisie nadväzuje na verejné ohlasy proti stanovovaniu vysokých poplatkov za výmenu európskych mien napriek zavedeniu eura v januári 1999. Obvinené banky majú možnosť obhajoby proti tvrdeniam komisie. Ak však komisia zistí porušenie európskych predpisov o hospodárskej súťaži, môže uložiť banke pokutu až do výšky 10 % jej ročných príjmov aj napriek faktu, že tak vysokú pokutu zatiaľ EK na žiadnu banku neuvalila.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS