ČLÁNOK
EÚ určila skupinu ekonómov, ktorí musia navrhnúť reformy
22. júla 2002

Európska únia (EÚ) určila skupinu medzinárodne uznávaných ekonómov, aby navrhli reformy, potrebné na udržanie efektívnosti ekonomického systému EÚ aj po jej rozšírení na východ. „V súvislosti s blížiacim sa rozšírením EÚ existuje jednoznačná potreba preskúmať tri základné súčasti ekonomického systému Európskej únie – vnútorný trh, ekonomickú a menovú úniu a rozpočet EÚ,“ informovala Európska komisia.

Komisia dodala, že skupina ekonómov, ktorej bude predsedať hlavný poradca Európskej komisie Andre Sapir, musí do jari budúceho roku navrhnúť reformy, potrebné na podporu ekonomického rastu a na udržanie súladu v rozhodovaní o ekonomickej politike v rozšírenej EÚ. Potrebné reformy budú zahŕňať celú škálu zmien od zlepšenia harmonizácie ekonomickej politiky medzi členmi únie po zmeny zákona o Európskej centrálnej banke (ECB), keď nastane čas prijímania nových členov EÚ do eurozóny.

Do deväťčlennej skupiny, ktorú menoval prezident Európskej komisie Romano Prodi, bude patriť aj Martin Hellwig (predseda Nemeckej komisie pre monopoly German Monopolies‘ Commission) a Dariusz Rosati (člen výboru poľskej centrálnej banky pre menovú politiku).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS