ČLÁNOK
EÚ upozornila na riziko zhoršenia fiškálnej pozície SR
14. novembra 2001

Na riziko zhoršenia fiškálnej pozície Slovenska v dôsledku znižovania daňových príjmov bez ďalších kompenzačných opatrení poukazuje správa Európskej únie (EÚ) o Slovensku. Vystríha tiež pred tým, aby sa neuváženými krokmi fiškálnej decentralizácie neznehodnotil pokrok vo fiškálnej konsolidácii. Informovala o tom ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

EÚ síce podľa nej kladne hodnotí približovanie sa ekonomickej úrovne Slovenska krajinám v únii, keď napríklad hrubý domáci produkt na obyvateľa sa zvýšil oproti priemeru EÚ z 43 % v roku 1995 na súčasných 48 %, upozorňuje však na regionálnu diferenciáciu. EÚ sa kriticky stavia k nedostatočnej dynamike reforiem zdravotníctva, sociálnej sféry a najmä dôchodkovej reformy. Nepriaznivo vníma aj vývoj nezamestnanosti. Urýchliť by sa mala aj podpora malým a stredným podnikom lepším prístupom k úverovým zdrojom.

Hodnotiaca správa podľa ministerky odporúča prijať ďalšie kroky, ktoré by viedli k zvýšeniu účinnosti kontrolných orgánov kapitálového trhu a bankového sektora, najmä v zefektívnení spolupráce medzi Národnou bankou Slovenska a Úradom pre finančný trh. Ministerka v tejto súvislosti uviedla, že ministerstvo financií už pripravilo do vlády návrh na vytvorenie integrovaného dohľadu, ktorý môže pôsobiť v rámci centrálnej banky alebo mimo nej. Šéfka rezortu pritom predpokladá, že vzhľadom na doterajšie skúsenosti centrálnej banky bude vhodné v prvej etape integrovať dohľad v rámci tejto inštitúcie a v druhej dohľad odčleniť do novovytvoreného subjektu.

EÚ pozitívne zhodnotila pokrok v štruktúrnych reformách. „Najvyššiu známku pridelila reforme finančného sektora,“ skonštatovala Schmögnerová. EÚ sa kladne sa vyjadrila aj o reforme verejných financií s odporučením pokračovania v začatom procese. Obchodná orientácia krajiny smerom do únie a stupeň otvorenosti slovenského hospodárstva boli ďalším plusom pre Slovensko. Pokračovanie v reformách a približovanie kritériám únie tak podľa správy vytvárajú predpoklady na skoré získanie členstva v únii.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS