ČLÁNOK
EÚ predpokladá v tomto roku pokles nezamestnanosti pod 7 %
24. februára 2008

EÚ predpokladá v tomto roku pokles nezamestnanosti pod 7 %


Európska komisia je znepokojená naďalej vysokou nezamestnanosťou medzi mladými Európanmi a nedostatkom investícií do vzdelávania a výcviku, ktoré Európa potrebuje aby čelila rizikám prameniacim z globalizácie a starnutia obyvateľstva

 

Európska únia (EÚ) vytvorí do roku 2009 celkovo 5 mil. nových pracovných miest a nezamestnanosť poklesne v tomto roku pod 7 %. Európska komisia (EK) o tom informovala v správe, ktorá je pripravená na schválenie 29. februára ministrami práce EÚ. Komisia je však znepokojená naďalej vysokou nezamestnanosťou medzi mladými Európanmi a nedostatkom investícií do vzdelávania a výcviku, ktoré Európa potrebuje aby čelila rizikám prameniacim z globalizácie a starnutia obyvateľstva.

„Nezamestnanosť medzi mladými je veľkým problémom v mnohých členských štátoch, pričom priemerne predstavuje 17,4 %. Ako ďalej EK v správe informovala, miera zamestnanosti je v EÚ v súčasnosti na úrovni 66 % a tak sa približuje k cieľovej hranici 70 % v roku 2010, ktorú si EÚ stanovila. Ako to vyplýva zo správy EK, aby sa tento cieľ naplnil, EÚ bude musieť vytvoriť 20 mil. nových pracovných miest v nasledujúcich troch rokoch.

EÚ taktiež napreduje k svojim cieľom na pracovnom trhu stanoveným v lisabonskej stratégii. Aby únia čelila starnutiu obyvateľstva, chce zvýšiť zamestnanosť medzi staršími pracovníkmi na 50 %, avšak podľa správy táto v súčasnosti predstavuje len 43,5 %. Únia taktiež chce, aby na pracovný trh vstúpilo viac žien. Komisia uviedla, že únia napreduje k dosiahnutiu 60 percentnej participácie žien v roku 2010, pričom v roku 2006 bola táto úroveň 57,2 %. Medzi problémami, ktorým je potrebné čeliť, sú podľa správy trhová segmentácia, klesajúce výdavky na aktívnu politiku na trhu práce, nedostatočné zavádzanie celoživotného vzdelávania a obmedzenosť sociálnych reforiem iba na dôchodky.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS