ČLÁNOK
EÚ považuje daňové zvýhodnenia za neprimeranú pomoc štátu
26. septembra 2001

Poskytovanie daňových úľav investorom v SR je podľa Európskej únie (EÚ) štátnou pomocou a je v rozpore s pravidlami únie. SR musí ich poskytovanie zosúladiť s podmienkami EÚ ešte pred samotným vstupom. Vyplýva to z materiálu, ktorý na rokovanie vlády predkladá ministerstvo financií.

Poskytovanie daňových úľav investorom v SR upravuje najmä nariadenie vlády o podmienkach oslobodenia novovzniknutých subjektov od dane z príjmov a časti zákona o daniach z príjmov. Tieto právne predpisy prijala vláda ako opatrenia hospodárskej politiky štátu na podporu vstupu priamych zahraničných investícií do strategických podnikov. Ich zrušenie v súčasnosti by však v prípade splnenia všetkých podmienok podnikateľskými subjektmi bolo v rozpore s Ústavou SR.

Ministerstvo financií SR (MF) preto už od októbra 1999 uskutočnilo viaceré rokovania s Európskou komisiou, v rámci ktorých presadzovalo, aby aj Európska komisia posudzovala daňové úľavy investorom ako opatrenie hospodárskej politiky a aby sa mohli zrealizovať tak, ako boli prijaté. MF v predkladanom materiáli navrhuje viaceré alternatívy postupu, na základe ktorých bude vláda viesť ďalšie rokovania o vstupe SR do EÚ v kapitole hospodárska súťaž.

Prijatie nariadenia vlády o oslobodení novovzniknutých subjektov od dane z príjmov v roku 1998 podľa predkladaného materiálu podnietilo dynamiku rastu najmä automobilového priemyslu. Spoločnosť Volkswagen Slovakia tak oproti roku 1997 zvýšila výrobu automobilov o 342 %, výrobu komponentov o 27 % a prevodoviek o 28 %. Od roku 1997 zaznamenala spoločnosť nárast počtu pracovníkov o 109 % na súčasných 7300 zamestnancov. Okrem toho pre spoločnosť Volkswagen Slovakia dodáva ďalších 22 výrobcov. Nákup výrobkov pre automobilový priemysel od producentov v SR od roku 1997 vzrástol o 194 %. Volkswagen aj na základe prijatých daňových úľav pre investorov plánuje preinvestovať v období 1999 až 2005 približne 1,999 mld. DEM. Daňové úspory spoločnosti by tak mali prestavovať približne 512 mil. DEM.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS