ČLÁNOK
EÚ plánuje jednotné pravidlá pre emitentov akcií
6. novembra 2002

Ministri financií členských krajín Európskej únie (EÚ) v utorok podporili návrh, ktorý zavedie jednotné pravidlá pre emitentov akcií a dlhopisov pri prezentácii informácií. Opatrenia by mali znížiť firemné náklady pri získavaní nového kapitálu v Európe. Návrh, ktorý je súčasťou plánu EÚ integrovať trh finančných služieb do roku 2005, dovolí podnikom vydávať akcie a dlhopisy kdekoľvek v regióne na základe jednotných pravidiel o zverejňovaní informácií.

Prijatie dohody niekoľko mesiacov blokoval spor o to, ktorej inštitúcii by mala patri právomoc kontrolovať informácie, poskytované emitentmi. Dánsko, ktoré je v súčasnosti predsedajúcou krajinou únie, nakoniec presadilo kompromisné riešenie. „Text sme schválili bez ďalších dodatkov kvalifikovanou väčšinou,“ uviedol dánsky minister financií Thor Pedersen. Dánskom navrhnutý kompromis ponecháva slobodný výber firmám, ktoré vydávajú iný typ aktív než akcie a neponúkajú menšiu denomináciu ako 5 000 eur. Väčšia voľnosť pre emitentov aktív, ako sú dlhopisy a deriváty, má uľahčiť fungovanie trhov s inštrumentmi určenými predovšetkým pre profesionálnych investorov.

V prípade akcií a dlhopisov s nižšou denomináciou, ktoré kupujú drobní investori, ostáva dohľad v rukách domácich regulátorov. Text ešte podlieha schváleniu Európskym parlamentom, ktorý je spolu s priemyselnými kruhmi zástancom liberálneho riešenia. Veľká Británia a Nemecko presadzovali, aby si firmy zvolili regulátora sami. Naopak, Francúzsko a ďalšie štáty zo Stredomoria chceli ponechať kontrolnú právomoc národným inštitúciám, čo by podľa nich zaručovalo investorom väčšou mieru ochrany.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS