ČLÁNOK
EÚ má vyššiu hodinovú mzdu ako USA
18. marca 2001

Hodinová mzda v krajinách Európskej únie (EÚ) sa pohybuje od 7 EUR v Portugalsku do 27 EUR v Nemecku, Dánsku a v Rakúsku. Priemerné zamestnanecké mzdy sú tak v EÚ vyššie ako v USA, kde hodinová mzda predstavuje 17,8 EUR. EÚ sa tak podľa európskeho štatistického úradu Eurostat blíži k Japonsku, kde hodinová mzda dosahuje 21,9 EUR.

Rozdiely medzi členskými štátmi EÚ sú však vážnou skutočnosťou. Najnižšia hodinová mzda je už tradične v juhoeurópskej časti únie. V Portugalsku mzdový hodinový priemer predstavuje 7 EUR, v Grécku s 11,8 EUR a v Španielsku 15,3 EUR. Rovnako Írsko s hodinovou mzdou 16,2 EUR sa ocitlo hlboko pod európskym priemerom, ktorý predstavuje 21,5 EUR. Naopak na vrchole stojí Rakúsko s 27,2 EUR, Dánsko s 27 EUR, Nemecko s 26,8 EUR, Belgicko s 26,2 EUR a Švédsko s 25,8 EUR.

Do hodinových miezd sa započítavajú náklady zamestnávateľa na zamestnanca po odpočítaní poplatkov za zdravotné a sociálne poistenie hradené zamestnávateľom. V štatistickom prieskume sa počítalo výhradne so mzdami v sektore služieb a priemyslu.

Podľa údajov Českého štatistického úradu bola v ČR v uplynulom roku priemerná mzda 13 491 CZK vo všetkých odboroch nezávislej činnosti, čo predstavuje priemernú hodinovú mzdu približne 2,5 EUR pri odpracovaní 160 pracovných hodín mesačne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS