ČLÁNOK
“ EÚ je pripravená na „“oceľovú vojnu““ s USA
26. februára 2002

Európska únia bude reagovať veľmi rýchlo pri ochrane svojho trhu s oceľou v prípade, že sa americká vláda rozhodne prijať reštriktívne opatrenia na dovoz tejto komodity.

EÚ tiež oficiálne deklarovala, že zvažuje aj možnosť s okamžitou platnosťou ukončiť svoju účasť na rokovaniach Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj – OECD, ktoré riešia problematiku globálneho zníženia produkcie ocele a dotácií do tohto sektoru. Bruselské inštitúcie dodávajú, že budovanie obchodných bariér na dvoch najväčších trhoch sveta vytvorí zmätok v celom oceliarskom priemysle a vzniká riziko reťazovej reakcie pri prijímaní protekcionistických opatrení v ďalších štátoch.

Európska komisia musí zohľadniť aj fakt, že prípadná americká „akcia“ by mohla spôsobiť neúmerné presýtenie trhu na našom kontinente vzhľadom na presmerovanie exportu do Spojených štátov na európske teritórium. Súčasne sa začalo monitorovanie európskeho trhu, pričom sa pozorne vyhodnocuje najmä to, či už teraz nedochádza k výraznejšiemu zvýšeniu importu.

EÚ sa zároveň opiera aj o autoritu Svetovej obchodnej organizácie – WTO, ktorá pripúšťa ochranu trhu a následné reštrikcie iba v prípade zjavného zvýšenia importu. Zrejmé však je, že dovoz ocele do Spojených štátov už niekoľko rokov klesá a obchodné bariéry by boli v zásade ilegálne.

Podporne pôsobí v tomto smere aj rozhodnutie apelačného orgánu WTO, ktorý pred niekoľkými dňami rozhodol, že obchodné bariéry vzťahujúce sa na dovoz potrubia z Južnej Kórey, sú protiprávne – americká strana totiž nepredložila relevantné dôkazy o tom, že dovezený tovar ohrozuje výrobcov ocele v Spojených štátoch.

Časť poradcov prezidenta Busha v čoraz väčšej miere uznáva, že dovoz ocele zo zahraničia priamo nesúvisí s problémami oceliarskeho priemyslu v USA, čo je v každom prípade veľmi dôležitý signál.

Americká vláda sa do 6. marca musí definitívne rozhodnúť, či príjme doporučenia Komisie pre medzinárodný obchod – ITC, ktorá požaduje stanoviť nové tarify a kvóty na 40% ocele importovanej do Spojených štátov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS