ČLÁNOK
EÚ iniciuje nový spor proti USA v rámci WTO
16. júna 2003

Európska komisia (EK) oznámila, že iniciuje nový spor na pôde Svetovej obchodnej organizácii (WTO) proti Spojeným štátom americkým. Nadviaže tak na predchádzajúce spory medzi oboma stranami o geneticky modifikovaných potravinách, oceli a exportných úveroch pre amerických vývozcov. EK uviedla, že požiadala o konzultácie s Washingtonom o spôsobe, akým USA vypočítavajú antidumpingové clá. Ide o prvý stupeň možného súdneho konania v rámci WTO.

Dumping je, keď exportér zaplaví trhy konkurentov tovarmi, ktoré predáva za nižšiu cenu ako doma alebo za cenu, nižšiu ako výrobné náklady. EK uviedla, že výsledkom praktík USA, nazývaných aj „zeroing“ (nulovanie), sú vyššie antidumpingové pokuty pre exportérov z Európskej únie (EÚ). „EÚ už upustila od týchto praktík a niekoľkokrát požiadala USA, aby urobili rovnaký krok, aby sa zabezpečili spravodlivé podmienky,“ oznámil európsky komisár pre obchod Pascal Lamy. Tieto praktiky znamenajú, že pri kalkulácii celkových pokút za „dumpovanie“ tovaru na trhu, sa s akýmikoľvek produktmi, ktoré nie sú „dumpované“, zaobchádza spôsobom, ktorý vedie k vyšším pokutám alebo clám pre exportéra.

Samotná EÚ už v minulosti prehrala jeden spor s Indiou, týkajúci sa „zeroingu“. Spor sa týkal antidumpingových ciel na posteľnú bielizeň. EK oznámila, že praktiky USA majú zvlášť negatívny vplyv na európsky export chemických produktov, ocele a cestovín. EÚ a USA sa už v rámci WTO sporia o európskom zákaze geneticky modifikovaných potravín. EÚ napadla americké clá na oceľ a už získala právo uvaliť sankcie vo výške 4 mld. USD na americké tovary kvôli daňovému programu Washingtonu, ktorý podporuje exportné spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS