ČLÁNOK
EÚ by mala zjednodušiť rozpočtové pravidlá, odporúča MMF
10. júna 2014

Európska únia by mala zjednodušiť svoje komplexné rozpočtové pravidlá a stanoviť si za hlavné kritérium podiel verejného dlhu na hrubom domácom produkte (HDP). Uviedol to riaditeľ európskeho oddelenia Medzinárodného menového fondu (MMF) Reza Moghadam, ktorého citovala v utorok agentúra Reuters. Počas štyroch rokov dlhovej krízy pomer verejných dlhov k HDP 18-člennej eurozóny vzrástol o 30 percentuálnych bodov výrazne nad hranicu 90 %. Udržateľnosť verejných financií tak patrí medzi najväčšie výzvy, ktorým čelia štáty menovej únie.

Členské štáty eurozóny majú záväzok stlačiť svoje rozpočtové deficity pod 3 % HDP. Rozpočtové pravidlá EÚ tiež krajinám predpisujú rôzne ciele pri obmedzovaní výdavkov a náprave nerovnováh vo verejných financiách. Tento labyrint pravidiel sa dá verejnosti iba ťažko odkomunikovať a prioritou musí byť zjednodušenie, uviedol predstaviteľ MMF podľa textu prejavu, ktorý získala agentúra Reuters. Základným kritériom, o ktoré sa opiera rozpočtová politika, má byť vývoj dlhu v pomere k HDP, povedal Moghadam. EÚ by tiež mala posilniť mechanizmy vynucovania pravidiel.

„Dodržiavanie rozpočtových cieľov v Európe bolo od konca 90. rokov slabé, čo odrážalo nedostatočné pohnútky. Mechanizmy vynucovania pravidiel v Európe nie sú tak silné, ako v iných federáciách,“ upozornil ekonóm. Mechanizmus vynucovania pravidiel je v súčasnosti založený na tlaku zo strany ostatných členských štátov a k jeho zefektívneniu by prispelo, keby sa do procesu zaviedlo viac automatických prvkov, uzavrel šéf európskeho oddelenia MMF.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS