ČLÁNOK
Erste odsúhlasila predaj 20 % Slovenskej sporiteľne EBRD
19. júna 2001

Erste Bank schválila predaj 19,99-percentného balíka akcií svojej slovenskej dcéry Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP) Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBRD). Predpokladá sa, že hodnota predaného balíka by mohla dosiahnuť 98 mil. EUR. Konečná cena bude závisieť od definitívnej ceny, ktorú Erste zaplatí za SLSP. Tá bude stanovená v blízkej budúcnosti na základe koncoročného auditu hospodárskych výsledkov SLSP za rok 2000, vykonaného podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS. Informovala o tom Hana Cygonková z tlačového odboru Erste Bank.

Erste Bank získala 87,18 % akcií SLSP začiatkom tohto roka. SLSP je najväčšia retailová banku na Slovensku. Poskytuje svoje služby zhruba 1,8 milióna klientov. EBRD taktiež vlastní 5,9-percentný podiel v Českej sporiteľni, dcére Erste Bank v Českej republike. Po uskutočnení predaja bude v štruktúre akcionárov SLSP dominovať Erste Bank s 67,19-percentným podielom, EBRD bude kontrolovať 19,99 % akcií, 10 % ostáva Ministerstvu financií SR a 2,82 % štátnemu Reštitučnému investičnému fondu.

Rada EBRD, zložená z akcionárov banky, odsúhlasila kúpu podielu akcií SLSP koncom mája. Ako vtedy potvrdil hovorca EBRD Ben Atkins, celkové náklady projektu by mali predstavovať 510 mil. EUR, pričom EBRD vloží do projektu vlastné prostriedky v sume 116,95 mil. EUR.

SLSP dosiahla v prvom štvrťroku zisk 2,193 mld. Sk. Bilančná suma banky počas prvých troch mesiacov vzrástla o 6,31 % na 202,877 mld. Sk. Banka na konci marca evidovala 25,1 mld. Sk poskytnutých úverov klientom, klasifikované pohľadávky boli len 1,2 mld. Sk. Viac ako 78 % celkových zdrojov banky tvorili záväzky voči klientom, ktoré na konci marca predstavovali 159,6 mld. Sk. Základné imanie SLSP je 6,374 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS