ČLÁNOK
Erste Bank previedla takmer 20 % akcií SLSP na EBRD
17. septembra 2001

Prevodom 1 274 204 akcií Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP) po 1 000 Sk na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) získala Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) od rakúskej Erste Bank vlastnícky podiel v SLSP vo výške 19,99 %. Agentúre SITA to potvrdili predstavitelia Erste Bank.

Rakúska banka získala v januári majoritný podiel štátu v SLSP, ktorého definitívna cena by mala byť známa do konca septembra. Ministerstvo financií SR (MF) totiž ešte neukončilo rokovania s Erste Bank. Celková predbežná kúpna cena za 87,18-percentný podiel na základnom imaní sporiteľne dosahuje 425 mil. EUR. Pätina ceny, čo predstavuje 85 mil. EUR, je viazaná na špeciálnom účte a má slúžiť na krytie prípadných úprav kúpnej ceny.

Medzi ďalšími akcionármi SLSP okrem Erste Bank figuruje MF s takmer 10-percentným podielom a Reštitučný investičný fond s 2,82 % akcií banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS