ČLÁNOK
“ Erste Bank predloží v pondelok „“veľmi dobrú ponuku““
30. novembra 2000

Rakúska Erste Bank, jeden z troch záujemcov o získanie Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP), predloží v pondelok „veľmi dobrú ponuku“. Ako v rozhovore pre agentúru SITA povedal člen predstavenstva banky Reinhard Ortner, SLSP má veľmi dobrý potenciál, ktorý chce Erste v prípade úspechu v tendri rozvíjať. Erste Bank v tomto roku zrealizovala navyšovanie imania, čím podľa Ortnera „naplnila kasu“ a prostriedky chce použiť aj na kúpu majoritného podielu v najväčšej slovenskej banke.

„Slovenská sporiteľňa optimálne vyhovuje nášmu zameraniu,“ zdôraznil Ortner, podľa ktorého by jej akvizíciou splnila jeden zo svojich strategických cieľov vytvoriť stredoeurópsku skupinu sporiteľní. Predstaviteľ rakúskej banky, ktorá by sa získaním približne 1,8 mil. klientov SLSP stala najväčšou bankou z hľadiska zákazníckej bázy v strednej Európe, tiež opäť zdôraznil, že politikou banky je ponechať veľkú mieru samostatnosti v rozhodovaní lokálnemu manažmentu. V rámci tejto stratégie by Erste ponechala doterajší názov banky.

SLSP stratila v minulosti časť svojho trhového podielu, pričom cieľom Erste Bank by bolo podiel na trhu stabilizovať a prostredníctvom nových sofistikovaných produktov ho ďalej zvýšiť. Rakúska banka sa chce zamerať predovšetkým na produkty pre súkromné osoby a malých a stredných podnikateľov, čo je jej tradičná cieľová skupina. Chce tiež zvýšiť úverové obchody, pričom sa neobáva nedostatku vhodných projektov. „Na základe skúseností iných krajín, ktoré boli pred vstupom do EÚ, vieme, že záujem o SR zo strany investorov stúpne. To prinesie tiež viac vhodných úverových projektov,“ povedal Ortner.

Medzi základné strategické ciele, ktoré si rakúska Erste Bank dala pred troma rokmi, bol rozvoj retailového bankovníctva, zlepšenie výnosovosti a dosiahnutie ukazovateľa návratnosti kapitálu (ROE) na úrovni 12 % v roku 2000, posilnenie samostatnosti jednotlivých bánk skupiny v celom regióne a tiež zvýšenie bázy klientov v rámci strednej Európy na 5 – 7 miliónov. „Všetky tieto ciele sme naplnili už v roku 1999,“ skonštatoval R. Ortner. Banka chcela získať takouto zákazníckou bázou trhový podiel 15 – 20 % na trhu stredoeurópskeho regiónu, kde žije približne 40 mil. obyvateľov. V súčasnosti po tohtoročnom získaní Českej sporiteľne má Erste vyše 6 miliónov zákazníkov. Ďalšími cieľmi v rámci hospodárenia celej skupiny je zvýšenie ROE na 14 % do roku 2002.

„V rámci procesu due diligence sme zistili, že východisková báza v rámci sporiteľne je výborná. Za dobrý považujem stav filiálok, a to nielen v Bratislave a okolí, ale aj v ďalších častiach Slovenska,“ povedal. Na otázku o ďalším vývoji siete pobočiek a zamestnanosti v sporiteľni predstaviteľ Erste Bank odpovedal, že v prípade získania SLSP bude potrebné urobiť segmentáciu zákazníkov a tomu tiež prispôsobiť zameranie jednotlivých pobočiek. Očakáva pritom, že napríklad v Bratislave by bolo zrejme potrebné posilniť sieť. „Súčasných približne 6400 pracovníkov je však pre sporiteľňu s takým rozsahom činnosti, počtom pobočiek a zameraním dobrá východisková pozícia,“ povedal.

Výšku investícií, ktorú by bola Erste Bank ochotná vložiť do rozvoja SLSP, Ortner označil ako „výraznú“, bližšie ju však nešpecifikoval. Ich štruktúra by však mala byť detailne popísaná v predloženej ponuke. Okrem iného by mali tieto prostriedky smerovať do informačného systému sporiteľne, tréningu pracovníkov, posilnenia produktov či do zmien v štruktúre pobočiek. Člen predstavenstva Erste Bank tiež ocenil „fair a transparentný postup vlády“ v doterajšom postupe výberu investora do SLSP.

Emisiou nových akcií v hodnote 600 mil. ATS, ktorá sa zrealizovala na prelome septembra a októbra, získala banka podľa Ortnera dostatok prostriedkov na ďalšie aktivity. Celkovo banka emitovala 6 miliónov nových akcií v hodnote 47 EUR za kus, pričom veľký záujem registrovala predovšetkým zo zahraničia a dopyt dvojnásobne prekročil ponuku.

Za tri štvrťroky rakúsky peňažný inštitút Erste Bank der österreichischen Sparkassen zvýšil svoj čistý zisk o 21,9 % na 137,1 mil. eur. Prevádzkový zisk ako saldo výnosov a nákladov vzrástol v medziročnom porovnaní o 14,8 % na 282,6 mil. eur. Podľa informácií banky zmenilo prvé včlenenie výsledkov ČS aj štruktúru bilancie aj štruktúru výnosov a strát. Bilančná hodnota Erste Bank vzrástla celkovo o 31,6 % na 69 mld. eur. ROE sa počas prvých deväť mesiacov tohto roka zlepšil z minuloročných 12,1 % za celý rok na 12,5 %.

Okrem Erste medzi záujemcov o získanie 67-percentného podielu v SLSP patrí tiež rakúska Bank Austria, ktorá podľa stredajšieho vyjadrenia jej predstaviteľov tiež predloží v pondelok 4. decembra svoju „veľmi dobrú“ ponuku. Tretím kandidátom je talianska UniCredito Italiano.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS