ČLÁNOK
Erste Bank – nový majiteľ slovenskej sporiteľne
13. decembra 2000

Komisia na privatizáciu majoritného podielu v najväčšej slovenskej banke Slovenskej sporiteľni, a.s. (SLSP) odporúča ako víťaza tendra rakúsku banku Erste Bank. Tento návrh bude musieť ešte schváliť vláda SR, je však nepravdepodobné, že sa jej stanovisko bude odlišovať od názoru výberovej komisie. Vláda sa bude rozhodnutím zaoberať budúci týždeň – 20. decembra. Agentúra SITA v tejto súvislosti prináša profil rakúskej banky.
Privatizácia SLSP by vplyv Erste Bank v regióne strednej a východnej Európy podľa vyhlásení jej predstaviteľov výrazne posilnila a napomohla by tak naplneniu jedného zo strategických cieľov banky, ktorým je jej záujem stať sa vedúcou retailovou bankou na trhu Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska a Rakúska. Sprivatizovanie sporiteľne s približne 1,8 mil. klienotov by Erste Bank zároveň zabezpečilo pozíciu najväčšej banky z hľadiska zákazníckej bázy v strednej Európe.
Záujmom Erste Bank je podľa slov jej prezidenta Andreasa Treichla vybudovať v strednej Európe „sieť sporiteľných bánk, ktoré by boli natoľko silné, že by mohli odolať veľkým nemeckým, francúzskym či iným bankám“. V procese expanzie do krajín strednej a východnej Európy bolo významnou investíciou banky odkúpenie rozhodujúceho podielu v maďarskej banke Mezöbank, v ktorej Erste po dvoch kapitálových navýšeniach získala aktuálny 96-percentný podiel na základnom imaní. Maďarská banka zmenila svoj názov na Erste Bank Hungary Rt. a stala sa súčasťou Erste Bank Group. Na začiatku tohto roka Erste Bank zrealizovala akvizíciu 52 % druhej najväčšej českej banky Česká spořitelna a svoje aktivity rozšírila aj do Chorvátska prostredníctvom kúpy majoritného podielu v Bjelovarskej banke. V súčasnosti Erste presunula ťažisko svojho záujmu do Slovinska a na Slovensko. V súčasnosti má banka na Slovensku iba 10-percentný podiel v Istrobanke.
Podľa predstaviteľov banky je jej záujmom ponechať veľkú mieru samostatnosti v rozhodovaní lokálnemu manažmentu. V rámci tejto stratégie by Erste mala ponechať doterajší názov banky. Rakúska banka sa chce v budúcnosti zamerať predovšetkým na produkty pre súkromné osoby a malých a stredných podnikateľov, čo je jej tradičná cieľová skupina. Chce tiež zvýšiť objem úverových obchodov. V rámci procesu due diligence zhodnotili predstavitelia Erste východiskovú bázu v rámci sporiteľne ako výbornú.
Erste Bank, ktorej predchodca vznikol v roku 1819, momentálne poskytuje služby vyše 6 mil. klientom, z toho 2,4 miliónom v Rakúsku. Trhová kapitalizácia banky predstavuje 2,2 mld. EUR a ku koncu septembra banka evidovala aktíva na úrovni 69 mld. EUR. Podľa bilančnej sumy Erste Bank predstihujú spomedzi medzinárodných bánk v strednej Európe koncern HVB-BA, belgická KBC, talianska UniCredito a Citibank.
Za tri štvrťroky rakúsky peňažný inštitút Erste Bank der österreichischen Sparkassen zvýšil svoj čistý zisk o 21,9 % na 137,1 mil. eur. Prevádzkový zisk ako saldo výnosov a nákladov vzrástol v medziročnom porovnaní o 14,8 % na 282,6 mil. eur. Podľa informácií banky zmenilo prvé včlenenie výsledkov Českej sporiteľne aj štruktúru bilancie aj štruktúru výnosov a strát. Erste Bank je za SLSP ochotná zaplatiť 18,4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS