ČLÁNOK
Erste Bank je víťazom súťaže o privazizáciu SLSP
13. decembra 2000

Ponuka Erste Bank na kúpu podielu v Slovenskej sporiteľni, a.s. (SLSP) bola najlepšia nielen cenou. Ako povedala ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová, komisia vyberala podľa troch kritérií. Erste podľa nej presvedčila okrem ceny aj stratégiou a v neposlednom rade samotnou investorskou kvalitou.

Do týždňa ministerka navrhne vláde schváliť predaj SLSP, zmluva s novým nadobúdateľom by mohla byť uzavretá už 21. decembra. M. Machová zatiaľ nechcela konkretizovať podrobnosti kúpy. Nevylúčila ale, že ak sa po predaji objavia v portfóliu SLSP problematické úverové zmluvy, bude investor požadovať ich dodatočné vyrovnanie.

Machová zdôraznila, že Erste Bank nekupuje vklady občanov v SLSP, ale podiel na základnom imaní. „Ten má účtovnú hodnotu necelých 12 mld. Sk,“ povedala.

Ministerka ocenila všetky tri ponuky zúčastnených uchádzačov a považuje ich za kvalitné. Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou cenou záujemcov predstavoval podľa M. Machovej takmer 2 mld. Sk. Víťazná Erste ponúkla 425 mil. EUR, teda 18,4 mld. Sk.

Die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG víta rozhodnutie privatizačnej komisie odporúčať slovenskej vláde ponuku Erste ako najlepšiu v tendri na kúpu 87,18-percentného podielu v Slovenskej sporiteľni. V reakcii na odporúčanie komisie to pre agentúru SITA povedal hovorca rakúskej banky Michael Mauritz.

„Ponúknutá cena vo výške 425 mil. EUR (18,4 mld. Sk) zodpovedá 1,78-násobku prognózovanej účtovnej hodnoty SLSP k 31. decembru 2000 a je v intervale, ktorý je pre tento región medzinárodne uznávaný,“ informoval Mauritz. S ohľadom na ďalšie posúdenie odporúčania slovenskou vládou budúci týždeň rakúska banka podľa jeho slov nemôže poskytnúť žiadne ďalšie detaily ponuky.

Generálny riaditeľ Erste Bank Andreas Treichl v súvislosti s rozhodnutím komisie povedal, že „rozhodnutie je jasným potvrdením retailovej stratégie Erste Bank v strednej Európe“. „Ak by toto odporúčanie potvrdila 20. decembra aj slovenská vláda, stala by sa Erste Bank s vyše 8 mil. klientov nielen jednoznačne vedúcou bankou v regióne, ale tiež jednou z najväčších retailových bánk v Európe,“ povedal Treichl.

Slovenská sporiteľňa disponuje v súčasnosti približne 530 filiálkami s približne 6 500 pracovníkmi a má zhruba 1,8 mil. klientov. Na trhu súkromných vkladov eviduje 35-percentný podiel a na trhu celkových vkladov disponuje podielom 28 %. Bilančná hodnota Slovenskej sporiteľne predstavovala k ultimu septembra 185,5 mld. Sk, čo predstavuje vedúci 22-percentný podiel na trhu. Pred začiatkom procesu privatizácie pomohla vláda SLSP presunom veľkej časti zlých úverov do špecializovaných agentúr. Podiel klasifikovaných pohľadávok na úverovom portfóliu bol k ultimu septembra 13,86 %. Predbežný zisk SLSP dosiahol za prvých deväť mesiacov 694,325 mil. Sk.

Ministerka financií Brigita Schmögnerová avizovala, že zmluva s novým majoritným vlastníkom Slovenskej sporiteľne by mala byť podpísaná zrejme v prvej januárovej dekáde roku 2001. Konkurentmi Erste Bank v boji o získanie najväčšej slovenskej banky boli rakúska Bank Austria a talianska UniCredito Italiano.

Predstavenstvo Slovenskej sporiteľne, a.s. oceňuje rýchly a transparentný

proces privatizácie banky, vysoký záujem investorov, ktorý sa prejavil aj v ponúknutej kúpnej cene. Informovala o tom hovorkyňa SLSP Jana Ďuricová.

„Teší nás, že sporiteľňa si zachová svoj doterajší charakter, čoho potvrdením je aj odporúčaný víťaz tendra, Erste Bank,“ povedala. Erste Bank v minulosti deklarovala, že sa v prípade víťazstva v tendri bude naďalej orientovať na rozvoj retailového bankovníctva, pričom Slovenskú sporiteľňu označili jej predstavitelia za „perfektné doplnenie“ činnosti koncernu.

Komisia pre privatizáciu SLSP rozhodla o svojom odporúčaní vláde už v utorok večer, svoje rozhodnutie potom ďalej odovzdala ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku Márii Machovej. Tá s ním v stredu neformálne oboznámila členov vlády. Vláda sa bude touto otázkou zaoberať 20. decembra, kedy by mala pravdepodobne potvrdiť odporúčanie komisie. V prípade, že by sa s ním nestotožnila, vráti toto odporúčanie späť komisii.

Cena, ktorú rakúska Erste Bank ponúkla za Slovenskú sporiteľňu, a.s. v privatizačnom tendri je veľmi slušná a patrí medzi najlepšie, ktoré investori v doterajších privatizáciách bánk v strednej a východnej Európe ponúkli. V rozhovore pre SITA to uviedol šéf koordinačnej jednotky pre reštrukturalizáciu a privatizáciu bánk Ministerstva financií SR Juraj Renčko.

Erste Bank ponúka za 87-percentný balík v najväčšej slovenskej banke 18,4 mld. Sk. „Pri prepočítaní ceny na sto percent akcií banky cena prevyšuje 20 mld. Sk, čo je veľmi dobrý koeficient,“ skonštatoval J. Renčko. Na margo celého doterajšieho privatizačného procesu v SLSP J. Renčko uviedol, že všetci traja záujemcovia o sporiteľňu boli z hľadiska svojej profilácie a ponúkanej stratégie pre Slovensko veľmi zaujímaví. „Zvíťaziť však mohol iba jeden z nich. Preto verím, že aj napriek neúspechu v tendri na privatizáciu sporiteľne nestratia ostatní dvaja záujemcovia záujem o ďalšie investície v SR. Slovensku majú totiž čo ponúknuť,“ povedal Renčko.

Predbežný zisk SLSP dosiahol za tri štvrťroky 694,325 mil. Sk. Zisk z hlavných finančných činností vzrástol medziročne o 1,813 mld. Sk na 4,623 mld. Sk. Bilančná hodnota sporiteľne dosiahla 185,552 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená nárast o 14,8 %. V tomto roku sa bilančná hodnota banky zvýšila o 7,37 %.

Vláda posúdi odporúčanie privatizačnej komisie, ktorá ako najlepšiu vyhodnotila ponuku Erste Bank, 20. decembra. Ministerka financií Brigita Schmögnerová avizovala, že zmluva s novým majoritným vlastníkom Slovenskej sporiteľne by mala byť podpísaná zrejme v prvej januárovej dekáde roku 2001. Konkurentmi Erste Bank v boji o získanie najväčšej slovenskej banky boli rakúska Bank Austria a talianska UniCredito Italiano.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS