ČLÁNOK
Erste Bank chce SLSP začleniť do svojej siete sporiteľní
20. novembra 2000

Rakúska Erste Bank, jeden z troch záujemcov o získanie majoritného podielu v Slovenskej sporiteľni (SLSP), by v prípade úspechu vo verejnej súťaži zamerala svoju pozornosť na slovenskom trhu okrem iného na rozvoj privátnych úverových obchodov, správu aktív (asset management) a privátne a komunálne financovanie. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal riaditeľ odboru pre strednú a východnú Európu Otto Ilchmann.

Za významný rozdiel v porovnaní s ostatnými záujemcami považuje Erste Bank svoju stratégiu založenú na tvorbe siete spolupracujúcich sporiteľní, ktoré si zachovávajú vlastnú identitu a vo veľkej miere tiež lokálny manažment a vysokú mieru samostatnosti. „Chceme rásť, je však podstatné určiť si, v ktorých oblastiach,“ povedal ďalej Ilchmann, podľa ktorého od takejto analýzy bude tiež ďalej závisieť vývoj zamestnanosti v rámci sporiteľne. „Racionalizácia, ktorú je potrebné v prípade prevzatia banky uskutočniť, však nemusí znamenať zníženie celkového počtu pracovníkov, vo veľkej miere môže ísť o presun pracovných miest do iných oblastí,“ dodal.

Erste Bank si tiež uvedomuje podľa Ilchmanna význam rozvoja e-bankingu v strednej Európe, ten však nikdy nevytlačí úplne z prvej pozície tradičné bankovníctvo. Za podstatnú oblasť, kam smerujú investície v prípade získania bánk v strednej Európe, označil informačné technológie, tradične poznačené nedostatkom financií. „Aj v prípade SLSP by si IT vyžiadali niekoľkomiliardové investície,“ skonštatoval.

Erste prevzala, v súlade so svojou stratégiou vytvoriť silného stredoeurópskeho hráča, v auguste tohto roku 52-percentný podiel v Českej sporiteľni. Podľa šéfa odboru pre strednú a východnú Európu to bol „ideálny partner“ pre koncern tradične zameraný na oblasť sporiteľníctva. Ďalším podstatným krokom by bolo získanie SLSP, keďže „Erste Bank chce mať silnú pozíciu vo všetkých krajinách susediacich s Rakúskom“. EB tiež vlastní podiely v bankách v Maďarsku a Chorvátsku. Vďaka získaniu približne 1,7 mil. klientov SLSP by sa skupina Erste Bank stala z tohto hľadiska najväčšou bankou v strednej Európe. V súčasnosti má Erste 6,2 miliónov klientov.

„Česká sporiteľňa si priniesla z minulosti, podobne ako aj SLSP, stratové úvery. Teraz je dôležité zabrániť ich ďalšej tvorbe,“ povedal Ilchmann, podľa ktorého je tiež cieľom stabilizovať výnosy. Ukazovateľ return on equity (ROE), teda návratnosť základného kapitálu, by sa mal dostať v horizonte približne troch rokov na úroveň koncernových hodnôt. V prípade Rakúska je jeho hodnota stanovená na 14 %, čo by mala Erste dosiahnuť do dvoch rokov. V ČR by to vzhľadom na vyššiu rizikovosť malo predstavovať 18 %. „Takáto hodnota by sa týkala pravdepodobne aj Slovenska,“ dodal Ilchmann, podľa ktorého je dôležité stanoviť si, v ktorých segmentoch chce banka rásť.

Rast bilančnej sumy by mal v prípade Českej sporiteľne dosiahnuť 5 – 10 %. Na druhej strane je potrebné dosiahnuť prijateľnú úroveň nákladov. Ukazovateľ cost/income ratio predstavuje v Rakúsku 68 %, cieľom je znížiť túto úroveň pod 66 %. V Českej sporiteľni je to zatiaľ vysoko nad 70 %.

SLSP už v týchto oblastiach v posledných dvoch rokoch urobila značný pokrok, skonštatoval predstaviteľ Erste Bank, menujúc napríklad stabilizáciu nákladov, tvorbu nových produktov, znižovanie počtu filiálok a zamestnancov. Slovenská sporiteľňa má v súčasnosti približne 500 pobočiek, pričom v uplynulých mesiacoch už vyše 120 filiálok zatvorila a o ďalších 80 v súčasnosti rozhoduje.

Záujemcovia o získanie majority v SLSP predložia svoje definitívne ponuky 4. decembra, do konca roka by mala potom vláda rozhodnúť, v čích rukách sa sporiteľňa ocitne. Ministerka financií Brigita Schmögnerová už avizovala, že zmluva by mala byť podpísaná v prvej januárovej dekáde. Okrem Erste Bank sú medzi záujemcami tiež rakúska Bank Austria a talianska skupina UniCredito Italiano.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS