ČLÁNOK
Ernst & Young vykonáva audit v Železniciach SR
17. novembra 2000

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vykonávajú v spolupráci s audítorskou spoločnosťou Ernst & Young audit svojich pohľadávok voči štátu. Cieľom auditu je stanoviť výšku neuhradenej straty v osobnej doprave za roky 1994 až 1997, pri zohľadnení ekonomicky oprávnených nákladov. „Na základe uznesenia vlády majú ŽSR v spolupráci s rezortným ministerstvom vytvoriť podmienky pre uhradenie týchto strát,“ zdôvodnil pre agentúru SITA hovorca železníc Miloš Čikovský.

Skutočná vykázaná neuhradená strata železníc za obdobie rokov 1994 až 1997 dosahuje úroveň 11,877 mld. Sk, no po zohľadnení ekonomicky oprávnených nákladov je vo výške 8,649 mld. Sk. V rokoch 1998 a 1999 audit nákladov vykonávala spoločnosť PricewaterhouseCoopers, ktorá na rozdiel od predchádzajúcich rokov zaradila finančné náklady z úverov so štátnou zárukou medzi ekonomicky oprávnené, čo štát akceptoval. Je predpoklad, že aj z tohto dôvodu dôjde k úprave pri stanovení oprávnených nákladov za roky 1994 až 1997.

„Rok 1998 je vyrovnaný,“ skonštatoval Miloš Čikovský. Za rok 1998 tak železnice neevidujú pohľadávku voči štátu z dôvodu úhrady strát za výkony vo verejnom záujme, no pohľadávka za rok 1999 dosahuje 1,8 mld. Sk. Za prvý polrok 2000 uhradil štát železniciam za straty z výkonov vo verejnom záujme 2,35 mld. Sk, pričom železnice uzavreli prvý polrok s nevyrovnanou stratou vo výše 34 mil. Sk. Audit za prvý polrok 2000 vykonala spoločnosť Ernst & Young.

Železnice vykazujú skutočné náklady, ako aj ekonomicky oprávnené náklady, ktoré uznáva štát. Cez audítorské overenie sa chcú železnice dopracovať k objektívne preukázateľnej výške ekonomicky oprávnených nákladov. Najväčšiu položku neoprávnených nákladov železníc predstavujú náklady na použitie dopravnej cesty nad rámec maximálnych štátom regulovaných cien, ďalšími položkami sú rast priamych nákladov nad rámec inflácie ako aj regulované režijné náklady, na ktoré sa tiež vzťahuje inflačné obmedzenie.

Vo väzbe na uznesenie vlády chcú železnice v spolupráci s audítorskou spoločnosťou Ernst & Young vypracovať kvalifikovaný podklad pre vládou deklarované oddlženie ŽSR v intenciách schváleného Projektu transformácie, podľa ktorého by železnice v rokoch 2001 až 2005 mali ročne dostať 2 mld. Sk z dôvodu splatenia pohľadávok železníc voči štátu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS