ČLÁNOK
Ergo v tomto roku očakáva predpísané poistné 850 mil. Sk
10. decembra 2001

Poisťovňa Ergo by mala v roku 2001 dosiahnuť výšku predpísaného poistného 850 mil. Sk, čo predstavuje nárast oproti minulému roku približne o 200 mil. Sk. Rezervy na krytie poistných udalostí dosiahnu úroveň 800 mil. Sk, čím vzrastú oproti minulému roku o 150 mil. Sk. Ergo v tomto roku vyplatí na poistnom plnení okolo 180 mil. Sk. Informoval o tom generálny riaditeľ poisťovne Jozef Grnáčik.

Výsledky hospodárenia poisťovne v tomto roku ovplyvnia predovšetkým náklady na prípravu predaja povinného zmluvného poistenia (PZP) zodpovednosti sa škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Tie predstavujú 15 mil. Sk a boli použité na investície do informačného systému, organizačnú a technickú prípravu predaja PZP. Cieľom poisťovne Ergo v tomto segmente je získať v tomto roku 50 tis. klientov, čo predstavuje 2,5-percentný podiel na trhu PZP. Poisťovňa v tejto oblasti zvolila konzervatívnu stratégiu pôsobenia na trhu, pretože považuje PZP za vysoko rizikový produkt. Zvyšovanie podielu bude závisieť od situácie po skončení cenovej regulácie PZP.

V tomto roku tvorí 60 % predpísaného poistného životné poistenie vrátane úrazového pripoistenia. Neživotné poistky tvoria 40 %. Ide predovšetkým o poistenia majetku a technických rizík. V oblasti životného poistenia sa vedenie Erga spolieha, že dôjde k zrovnoprávneniu komerčných poistení s doplnkovými dôchodkovými poistkami. Tie na rozdiel od komerčných umožňujú daňové úľavy. Možnosť odpočtu komerčného dôchodkového pripoistenia od základu dane už má napríklad ČR.

Poisťovňa Ergo vznikla v roku 1992. V súčasnosti má 13 pobočiek, 20 obchodných kancelárií a sieť predajných miest a agentov. Poisťovňa má takmer 300 kmeňových zamestnancov a okolo 5000 spolupracovníkov.

Ku koncu septembra dosiahla poisťovňa Ergo predpísané poistné vo výške 609,2 mil. Sk, čo znamená 33-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Jadro činnosti predstavovalo životné poistenie, kde predpis poistného stúpol medziročne o 45 % a dosiahol 410,4 mil. Sk. Predpísané poistné v neživotnom poistení dosiahlo 198,8 mil. Sk. Poisťovňa za prvé tri štvrťroky vyplatila poistné náhrady v objeme 155,4 mil. Sk. Jej rezervy predstavovali 862 mil. Sk, z toho 783 mil. Sk v životnom poistení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS