ČLÁNOK
Enzon, Inc. (ENZN)
25. októbra 2001

Pri ich vývoji Enzon používa dve svoje vlastné, patentované technológie PEG a SCA. PEG technológia spočíva v chemickom zachytávaní PEG-u na terapeutické proteíny a molekuly, čím sa zvyšuje ich terapeutická hodnota. SCA – Single-chain Antibodies sú geneticky modifikované proteíny, navrhnuté za účelom rozšíriť terapeutickú a diagnostikú aplikáciu monoklonálnych protilátok.

Najvýznamnejším a z hľadiska zisku najperspektívnejším produktom firmy je PEG-INTRON. Jedná sa o, prostredníctvom aplikácie PEG technológie, zdokonalenú verziu produktu INTRON A, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Schering-Plough, najdôležitejšieho partnera firmy Enzon. Celosvetovú distribúciu tohoto produktu zabezpečuje spoločnosť Schering-Plough, ktorá získala v máji 2000 povolenie na jeho predaj a použitie ako lieku proti chronickej hepatitíde typu C v Európskej únii. Schering-Plough samozrejme plánuje jeho distribúciu aj v USA. Predstavitelia spoločnosti sa netaja vierou vo veľký potenciál PEG-INTRON-u, pretože podľa údajov zverejnených v časopise New England Journal of Medicine je v USA približne 3,9 mil. ľudí infikovaných hepatitídou typu C, z nich 2,7 mil. trpí chronickou podobou tejto choroby. Predpokladá sa, že obe tieto čísla v budúcnosti porastú. Z ekonomického hľadiska v potenciál firmy veria aj nezávislí analytici, ktorí predpovedajú na najbližších päť rokov až 45%-ný priemerný ročný rast. Schering-Plough okrem toho vedie tretiu fázu klinického testovania kombinovanej terapie spoločného použitia vakcín PEG-INTRON a REBETOL pri liečbe hepatitídy typu C. Preveruje sa aj jeho použitie pri liečbe HIV, hepatitídy typu B a sklerózy multiplex.

Technológia PEG bola aplikovaná i vo vývoji ďalších produktov firmy Enzon, ako napr. PROTHECAN (pôvodne vyvinutý Národným inštitútom zdravia) určený na liečbu rakoviny a ADAGEN, prvý produkt firmy schválený FDA, pri vývoji ktorého sa použila technológia PEG. Ďalším liekom vyrobeným touto technológiou je ONCASPAR, čo je umelo vytvorená verzia prirodzene sa vyskytujúceho enzýmu L-asparagin. Jeho predaj na americkom kontinente, v USA a v Kanade, zabezpečuje spoločnosť Aventis Pharmaceuticals a v Európe (hlavne v Nemecku) MEDAC GmbH. Okrem už spomínaných, spoločností Enzon spolupracuje aj s Eli Lilly, Bristol-Myers Squibb, Baxter Health Care a Alexion Pharmaceuticals.

Rastovú tendenciu firmy potvrdzujú aj dosahované hospodárske výsledky. V priebehu fiškálneho roku 2000 (jún 2000 až jún 2001) celkové výnosy vzrástli o 85,9% zo 17 mil. USD na 31,6 mil. USD. Z hľadiska ziskovosti bolo toto obdobie pre spoločnosť mimoriadne úspešné, pretože sa dostala z červených čísel. Predtým každoročne dosahovaná strata asi na úrovni 5 mil. USD sa zmenila na zisk 11,5 mil. USD. Hodnota P/E Ratia je až na úrovni 242. Podobne ako viacero biotechnologických spoločností, i Enzon zaznamenal prudký rast celkových aktív, konkrétne o 322% na 549,7 mil. USD. Spoločnosť sa vyznačuje aj, z hľadiska odvetvia, nadpriemernou trhovou kapitalizáciou na úrovni 2,66 mld. USD a relatívne malým množstvom zamestnancov v počte 106. Cena akcií sa momentálne nachádza na hladine cca 63 USD/akciu. V ostatných 52 týždňoch oscilovala medzi hranicami 33,13 USD/akciu až 84,13 USD/akciu. Tieto čísla sú výsledkom rastúceho predaja produktu ONCASPAR a vyšších royalties od firmy Schering-Plough za licencovanie vakcíny PEG-INTRON.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS