ČLÁNOK
EMTA obvinila Parížsky klub v znižovaní dôvery v emergin markets
19. februára 2001

Ruská vláda sa nestihla spamätať z porážky jej stratégie splácania dlhov a súhlasila s tým, že zaplatí Parížskemu klubu veriteľov. Na pomoc tejto po uši zadĺženej prichádza organizácia EMTA, ktorá združuje 100 najväčších investičných bánk a fondov. Vyhlásila že klub veriteľov by sa mal reformovať, pretože ohrozuje dôveru v novovznikajúce trhy, pomenovavávané emergin markets. EMTA (Asociácia účastníkov novovznikajúcich trhov vznikla v roku 1990 keď boli pri reštrukturalizácii dlhu Mexika vyané tzv. Bradyho dlhopisy. Nicholas Brady v roku 1988 ako minister financií USA prijal plán na reštrukturalizáciu dlhov, ktoré mali odvrátiť hroziacu svetovú finančnú krízu. Tá hrozila vďaka tomu, že rozvojové krajiny neboli schopné splácať úvery. Bradyho plán akceptovali bretton-woodske inštitúcie. Trh obligácií nových trhov bol v tom čase pre investorov veľkou neznámou. Cieľom EMTA sa stala jeho štandardizácia. Asociácia v tom čase uskutočnila netting. Ide o vytvorenie čistej menovej pozície, ktorou sa vypočíta vzájomná kompenzácia pohľadávok a záväzkov. Ruské dlhy, s ktorým sa obchoduje boli transformované na PRIN a IAN. Členmi EMTA sú napríklad Salomon Smith Barney,

Merrill Lynch, Chase Securities, ABN AMRO, Bank of America, Commerzbank, CSFB, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs, ING Barings, Lehman Brothers, Societé General, veľké fondy ako napríklad Fidelity, Invesco, PIMCO ? Morgan Stanley Dean Witter Investment Management a ruská banka Vnešekonombank.

Podľa prepočtov asociácie objem oprácií jej členov na novovznikajúcich trhoch bol v minulom roku 3 trilióny USD.

EMTA tvrdí, že platby Parížskemu klubu veriteľov musia mať porovnateľné podmienky s podmienkami Londýnskeho klubu veriteľov. Ten v minulom roku odpustil 36,5 sovietskych dlhov. Investori združenív EMTA tvrdia, že záťaž odpisu dlhov by si mali štáty rozdeliť so súkromnými investormi, ktorí sú združení v Londýnskom klube veriteľov. „Mnohým veriteľom sa môže zdať, že súkromní veritelia Ruska a Ekvádora (ten tiež verejne vyhlásili veritelia za štát neschopný splácať svoje záväzky zo štátnych cenných papierov – poznámka FINI) zachránia štátnych,“ tvrdí vyhlásenie EMTA. Tento signál môže podľa organizácie investorov na novovznikajúcich trhoch znížiť prílev kapitálu na tieto trhy. Podľa EMTA by mala byť rozhodovacia procedúra EMTA transparentnejšia. Dlhz Parížskeho klubu vznikli v dôsledku netrhových podmienok úverov, ktoré boli vyvolané politickými cieľmi. Okrem toho na rozdiel od pohľadávok súkromných veriteľov, s pohľadávkami štátov sa neobchoduje a preto si štáty nemôžu uvedomovať trhovú cenu týchto úverov, tvrdí EMTA. Súčasne tvrdí, že skôr ako bude Parížsky klub rozhodovať mal by konzultovať rozhodnutia so súkromnými veriteľmi. Podľa názoru asociácie by tento postup dodal väčšiu legitímnosť jeho rozhodnutiam. EMTA však určite nechce pomáhať len Rusku, či Ekvádoru, svojim vyhlásením chce pomôcť predovšetkým vlastným členom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS