ČLÁNOK
Empatia je v práci dôležitá
17. januára 2003

Mnoho podnikov krachuje. Malých, stredných, ale aj veľkých. Príčiny sú, pochopiteľne, rôzne. Nie všetky však skončia pre to isté. Často je to zlá komunikácia medzi nadriadenými a podriadenými. A veľká fluktuácia. Pretože ak sa zamestnanec necíti na svojom pracovisku dobre, ak každé ráno vstáva s predstavou, že naňho šéf nakričí pre každú maličkosť a cíti sa nedocenený, rýchlo odchádza na iné miesto. Alebo nevydá zo seba všetko. Ak je zamestnanec v pohode, s dobrým finančným ohodnotením a v príjemnom kolektíve, vydá zo seba maximum a ani ho to nestojí veľa síl. Pretože ľudia a ich fungovanie určujú, ktorá firma je dobrá, a ktorá nie. Mnoho ľudí si však kladie základné otázky. Zaujíma niekoho v práci aj môj osobný úspech? Dostávam sa v práci dostatočne často k slovu? Môžem svojmu vedúcemu dôverovať? Cítim sa dostatočne bezpečne na to, aby som na nebál povedať, čo chcem?

Ak si manažér dovolí taký luxus, že bude aktívny len v oblasti pracovných úloh a bude pritom ignorovať rozmanité potreby členov a neustále napätie, bude rýchlo konfrontovaný s klasickými poruchami fungovania tímu. Potom vznikne deštruktívna a napätá tímová atmosféra. Manažér ju bude môcť kompenzovať len pomocou sankcií, materiálnych podnetov a silným nátlakom. Pomocou interakčných výcvikových techník môžu byť simulované a trénované, rozvíjané a zdokonaľované všetky osobné alebo profesionálne aktivity a okruhy správania. „V súčasnosti je v Európe 70 percent pracovných miest, ktoré vyžadujú duševnú prácu. Bez investícií do ľudských zdrojov už dnes nemôže fungovať žiadna firma. Preto aj v našom podnikateľskom prostredí existujú firmy, ktoré rozvíjajú a dopĺňajú informácie o rozvoj nových schopností mana-žérov. Ich poslaním je uspokojovanie potrieb a vízie klientov v oblasti ľudských zdrojov, rozvoj manažmentu a obchodných tímov prostredníctvom kvalitného poradenstva a komplexných služieb,“ tvrdí Ján Smik z agentúry Eduka.

Dnes sa manažérsky výcvik využíva vo všetkých úspešných spoločnostiach. Komunikácia a vzťahy medzi pracovníkmi predstavujú spojivo, ktoré ovplyvňuje aj mieru úspechu. Tvorí sa firemná kultúra, určujúca, ako organizácia robí to, čo robí.

Podľa podkladov z personálnej agentúry EDUKA Bratislava spracovala Katarína Ragáčová

Foto: archív redakcie

Klasické poruchy fungovania tímu

– Členovia začnú reagovať apaticky, pričom mobilizujú len nevyhnutné minimum pracovnej energie.

– Rozdelia skupinu na členov, ktorí chcú profitovať

a získavať výhody, a na členov, ktorí sa budú v skupine len „viezť“, pretože sú skupinovou situáciou frustrovaní.

– Začnú sa boje o moc medzi zvlášť ctižiadostivými členmi skupiny.

– K rozhodnutiam sa dospeje len s námahou a bez toho, aby boli účastníci presvedčení o ich správnosti.

– Diskusie trvajú neprimerane dlho a unavujú členov, pretože vzťahové konflikty sa otvorene nevyslovujú,

ale prenášajú na oblasť pracovných úloh.

– Členovia sa necítia dostatočne informovaní a odpovede na dôležité otázky, ktoré sa ich dotýkajú, dostávajú len vo forme domnienok, klebiet a kuloárneho šepkania.

Niektoré výhody a prednosti tréningu

– Uľahčuje zavedenie nových foriem komunikácie a správania vo firemnej kultúre. Týmto spôsobom pomáha diferencovať

firemnú kultúru od kultúry vonkajšieho sveta a selektívne

zaviesť určité špecifické normy firemného správania.

– Pomáha učiacemu sa vidieť seba samého ako jeden celok. Môže potom lepšie rozumieť komplexnosti a súvislosti psychických, sociálnych a organizačných procesov a naučiť sa s nimi aktívne narábať.

– Podnecuje účastníkov na trénovanie určitých zručností – diferencovane vnímať, otvorene komunikovať, stavať požiadavky, robiť rozhodnutia, pomáhať iným, kooperovať, sám hľadať pomoc, vyvíjať vlastnú asertívnu silu a osobnú zodpovednosť.

– Môže za priaznivých okolností meniť postoje účastníkov, ktorí získavajú skúsenosť, že život je oveľa komplexnejší, ako predpokladali. Stávajú sa tolerantnejšími k iným názorom. Možno sa zmení aj ich self-concept tým, že sa môžu rýchlejšie a efektívnejšie učiť, a tým, že sami prispeli niečím dôležitým

vo svojej tréningovej skupine, svojom povolaní či firme.

– Môže pre účastníkov znamenať nové koncepty, hodnotové predstavy a odbúranie predsudkov, čo je založené na novej osobnej skúsenosti. Väčšina ľudí má istý typ osobnostnej a sociálnej „teórie“ každodenného života, ktorá je neúčelná a brzdí proces rozvoja.

– Podporuje osobnostný rozvoj potenciálu účastníkov a pretrvávajúci záujem na vlastnom raste.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS