ČLÁNOK
Emitent Slovenské lodenice, a.s., Komárno vydáva 19. septembra tohto roku druhú emisiu verejne obchodovateľných dlhopisov na doručiteľa
19. septembra 1997

Emitent Slovenské lodenice, a.s., Komárno vydáva 19. septembra (rovnako ako prvú emisia Dlhopisov Slovenských lodeníc I) tohto roku druhú emisiu verejne obchodovateľných dlhopisov na doručiteľa. Celková hodnota emisie predstavuje 300 mil. Sk, pričom nominálna hodnota dlhopisu je 100 000 Sk. Emisia je splatná po 5 rokoch od dátumu vydania (19.septembra 2002). Urokový výnos z dlhopisu tvorí 15% p.a., pričom sa vypláca ročne vždy k 19.9, počnúc rokom 1998. Pre investorov sa kurz predaja pohybuje v rozmedzí od 95 % až do 105 %, pričom má byť tento kurz spresnený 14 dní pred dňom emisie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS