ČLÁNOK
Emisiu štátnych dlhopisov prevezme Prvá komunálna banka, a.s., Žilina
5. novembra 1997

Túto emisiu prevezme Prvá komunálna banka, a.s., Žilina (PKB), čo dnes tlačovej agentúre SITA potvrdil riaditeľ komerčného úseku PKB Jaroslav Ďurman. Primárny predaj sa uskutoční aukciou americkým spôsobom. Emisia je splatná po dvoch rokoch od dátumu vydania (13. novembra 1999). Urokový výnos z dlhopisu je pevný a tvorí 9,00 % p.a, pričom sa vypláca ročne k 13. novembru bežného roka. Emisný kurz dosiahne minimálne 100 % menovitej hodnoty, ktorá bude splatná jednorazovo k dátumu splatnosti. Podľa návrhu Ministerstva výstavby a verejných prác (MVVP) SR má emisia štátnych dlhopisov v tomto objeme slúžiť na krytie výdavkov spojených s bytovou výstavbou. „Podmienky prevzatia emisie Prvou komunálnou bankou a.s. Žilina (PKB) – splatnosť 24 mesiacov a úrok do 9 % – sú pre štát vzhľadom na situáciu na peňažných trhoch únosné, pričom ani riešenie získania zdrojov cestou zahraničnej pôžičky by neprinieslo výhodnejšie podmienky,“ konštatuje sa v návrhu na vydanie štátnych dlhopisov, ktorý bol schválený na zasadnutí vlády 7. októbra tohto roku. V návrhu sa ďalej konštatuje, že doterajšie zdroje neboli dostatočné na pokrytie záujmu žiadateľov o pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania(ŠFRB), ktorý má v súčasnosti k dispozícii 1,587 mld Sk. Na uspokojenie záujemcov v roku 1997 bude pritom podľa odhadov potrebné približne 3,1 mld Sk. Návrh emitovať ďalších 500 mil. Sk má preto ďalej posilniť zdroje ŠFRB. Pôvodný plán emisií štátnych dlhopisov SR pre rok 1997 počítal s tým, že z celkového objemu 8 mld. Sk je pre ŠFRB určená 1 mld. Sk. Po novele zákona o ŠFRB v apríli tohto roku sa záujem obyvateľov o pôžičky enormne zvýšil. Plánovaný nákup emisie štátnych dlhopisov s danými emisnými podmienkami považuje prezident PKB Jozef Michalik za súčasť stratégie banky, zameranej na podporu komunálnej sféry. „Atypický je tento nákup predovšetkým tým, že zisk z neho nedosahuje úroveň ostatných aktivít, ako napríklad nákup štátnych pokladničných poukážok, ktorých úročenie sa v súčasnosti pohybuje na úrovni od 24 do 28 %,“ povedal začiatkom októbra pre SITA J. Michalik.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS