ČLÁNOK


,

“ „“Elektricenky““ doslúžili
11. mája 2003

Dopravný podnik Bratislava (DPB), a. s., prekvapil 1. apríla cestujúcich požiadavkou, aby si najneskôr do konca novembra tohto roka vymenili doterajšie cipové kontaktné karty, vydávané od roku 1994 a v povedomí cestujúcej verejnosti stále nazývané „elektricenkami“, za nové, tzv. bezkontaktné cipové karty. Mnohí sa pýtajú, na co to je dobré a aký je vlastne medzi nimi rozdiel.

Staré karty prinášali cestujúcej verejnosti v case svojho zavedenia viacero výhod. Predovšetkým umožnovali evidenciu predplatitelov cestovných lístkov. Obcania, ktorí napríklad stratili štvrtrocný alebo dokonca rocný kupón, nemuseli zaplatit za nový. Stacilo požiadat o vystavenie duplikátu za skromný manipulacný poplatok. Cipová karta znamenala aj záchranu v prípade kontroly cestovných lístkov revízorom. Ak si ju cestujúci zabudol doma, nemusel platit pokutu. Existovala tu možnost dodatocne preukázat, že cestovné predplatené naozaj mal. Pokuta za cestovanie nacierno v hlavnom meste predstavuje stonásobok základného cestovného. Do nedávneho zvýšenia cestovného v Bratislave to bolo 1 200 korún. Vdaka cipovej karte to zábudlivca stálo len manipulacný poplatok 120 korún.

Bezpecnejšie a viacúcelové

Pravda, staré karty mali aj slabé miesta. „Ich cipy sú na povrchu karty, dajú sa nahmatat, logicky sa používaním odierajú, a teda znehodnocujú. Mali by sa vymienat aspon každých pät-šest rokov. Napokon, aj banky vymienajú svoje platobné karty po roku ci dvoch,“ tvrdí Zuzana Horcíková z DPB. Podla predstavitelov DPB celý projekt výmeny si vynútili novšie a modernejšie technológie. Umožnujú ovela širšie použitie bezkontaktných cipových kariet, ktoré majú coraz viac ochranných faktorov, sú bezpecnejšie a v coraz menšej miere sa dajú zneužit

Nová karta má už cip zalaminovaný vnútri. Údaje o cestujúcom sa dajú zistit jej priložením k revízorskej cítacke. Mechanicky sa teda neopotrebúva. Navyše, nie sú na nej uvedené osobné údaje nositela – rodné císlo a meno, co donedávna vyvolávalo kritiku v súvislosti so zákonom c. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dnes stací pri výmene vyplnit tlacivo, na ktorom cestujúci dá súhlas na spracovanie údajov. Nové bezkontaktné cipové karty DPB sa zacínajú podobat platobných kartám. Majitel ich bude môct použit už aj na kúpenie predplatných cestovných lístkov v bratislavskej integrovanej doprave s postupným rozšírením na celý západoslovenský región vrátane železnicnej dopravy, v Slovenskej autobusovej doprave Bratislava a perspektívne aj na vybraných parkoviskách v hlavnom meste.

Projekt ide ešte ovela dalej. Ráta aj s bezhotovostnými platbami napríklad prostredníctvom mobilného telefónu ci trvalým platobným príkazom v banke. Už dnes možno pri kúpe predplatných cestovných lístkov použit bankomatové karty – VISA, VISA Electron, Euro-card/MasterCard, MasterCard Elektronic a pod., zatial však len v šiestich bratislavských predajniach cestovných lístkov DPB, ktoré sú náležite technicky vybavené.

Bezkontaktné cipové karty stoja 160 korún. Ich cena nie je teda ovela vyššia, ako zaplatí klient za bankomatovú kartu penažných ústavov. „Mali by vydržat minimálne pät rokov. Ich platnost teda bude 2,5-násobne dlhšia ako pri platobných kartách vydávaných penažnými ústavmi. Rocne tak cipová karta vyjde majitela len na

40 korún,“ hovorí obchodný riaditel DPB Jozef Šujan. Bratislavský dopravný podnik však bude postupne umožnovat nákup predplatných cestovných lístkov aj iným spôsobom.

Výhody študentov

Nové karty si nemusia kupovat držitelia bezkontaktných cipových kariet vydaných SAD Bratislava, pretože tú si možno upravit aj na používanie v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy. Situáciu budú mat zjednodušenú aj študenti a zamestnanci Univerzity Komenského.

Od septembra 2003 vydáva UK Bratislava vlastné univerzitné karty, na ktoré budú môct ich držitelia cerpat rôzne zlavy a výhody doma, dokonca i v zahranicí. Medzi nimi je aj nákup predplatného cestovného lístka na MHD. Prorektor UK Bratislava Ivan Ostrovský odporúca študentom, aby pockali do jesene. „Univerzitná karta bude stát 500 korún. Naco platit navyše spomenutých 160 korún za novú kartu DPB? Výhodnejšia je karta s univerzálnejším použitím,“ pripomína.

Postupne by sa mali takéto študentské karty objavit aj na Ekonomickej univerzite a Slovenskej technickej univerzite.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS