ČLÁNOK
Ekonómovia navrhujú postupne znižovať odvodové zaťaženie
9. apríla 2001

Na zastavenie rastu nezamestnanosti a jej následné znižovanie bude treba prijať niekoľko zásadných opatrení, vrátane zlepšenia podnikateľského prostredia a zníženia a reštrukturalizácie odvodového zaťaženia. Po rokovaní Hospodárskej rady vlády (HRV) to uviedol podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš. Podľa neho štruktúra odvodov nemotivuje zamestnávateľa prijímať ľudí do práce.

HRV navrhne vláde aj opatrenia na zmenu situácie na trhu práce. Je potrebné zredukovať prezamestnanosť v niektorých odvetviach a naopak prostredníctvom rastu ekonomiky vytvárať nové pracovné miesta.

Ako vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši, ďalšou úlohou je posilnenie potierania čiernej práce. Do boja proti nelegálnemu zamestnávaniu sa podľa neho musia zapojiť aj profesijné a stavovské organizácie, keďže v niektorých odvetviach, ako je napríklad stavebníctvo, je značný podiel čiernych zamestnancov.

V súčasnosti vykonávajú kontrolu legálnosti práce Národný úrad práce a Národný inšpektorát práce. Ako pre agentúru SITA uviedol P. Magvaši, od 1. júla bude legálnosť kontrolovať Integrovaná inšpekcia práce, ktorej zákon umožní aj vyššie kompetencie pri kontrole. Minister zdôraznil, že bude nevyhnutné zaviesť aj kontrolné „razie“, pričom pokuty zamestnávateľom za čiernych pracovníkov budú omnoho vyššie.

Na znižovanie nezamestnanosti má podľa Mikloša priaznivo pôsobiť aj udržiavanie ekonomickej stability, zabezpečenie dostupnosti vysokoškolského vzdelania a rekvalifikácií. Ako povedal P. Magvaši, podobné opatrenia prijali aj krajiny EÚ, ktoré mali obdobné problémy ako SR. Podľa neho by sa po prijatí opatrení mala nezamestnanosť znížiť v celoročnom priemere na 16 až 18 %.

Miera nezamestnanosti v prvých troch mesiacoch dosiahla 20 %. Štátny rozpočet vrátane rozpočtov Národného úradu práce a Sociálnej poisťovne však počíta s nezamestnanosťou 16 %. Ako pre agentúru SITA skonštatoval I. Mikloš, oproti plánovanému rozpočtu stúpnu výdavky na pasívnu politiku trhu práce, teda vyplácanie podpor v nezamestnanosti. Podľa vicepremiéra sa výška výdavkov zatiaľ nedá vyčísliť. Ako však upozornil, nie každý evidovaný nezamestnaný zároveň poberá aj podporu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS