ČLÁNOK
Ekonomiku v závere roka potiahli aj investície
12. marca 2014

Hrubý domáci produkt Slovenska v poslednom štvrťroku vlaňajška reálne stúpol o 1,5 %. Štatistický úrad tak potvrdil svoj rýchly odhad vývoja ekonomiky v štvrtom kvartáli minulého roka z februára. Rast hrubého domáceho produktu bol v samotnom štvrtom štvrťroku o 1,1 percentuálneho bodu rýchlejší ako v rovnakom období roka 2012. V medzikvartálnom porovnaní v štvrtom kvartáli 2013 oproti tretiemu štvrťroku vlaňajška hospodárstvo po sezónnom očistení stúplo o 0,4 %. V bežných cenách dosiahol objem vyprodukovaného hrubého domáceho produktu v posledných troch mesiacoch minulého roka 18,393 mld. eur, čo znamenalo medziročný nárast o 1,5 %.

Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, za celý rok 2013 tak slovenské hospodárstvo evidovalo reálny rast na úrovni 0,9 %. V porovnaní s rokom 2012 to znamenalo spomalenie dynamiky o 0,9 percentuálneho bodu. Vlani sa vyprodukoval hrubý domáci produkt v objeme 72,134 mld. eur, čo v medziročnom porovnaní znamenalo v bežných cenách nárast o 1,5 %.

Hospodársky rast počas predchádzajúcich deviatich štvrťrokov pritom podľa štatistikov ovplyvňoval výlučne medziročný rast zahraničného dopytu. „V štvrtom štvrťroku 2013 sa tento trend prerušil a k pozitívnemu vývoju prispel aj domáci dopyt,“ uvádza sa v správe úradu. Pri zahraničnom dopyte štatistici upozorňujú na spomalenie medziročnej dynamiky vývozu o 1,6 bodu na 6,6 % pri súčasnom zvyšovaní dynamiky importov o 2,9 percentuálneho bodu na 7,4 %.

„Zvýšenie domáceho dopytu o 2,2 % v rozhodujúcej miere ovplyvnil investičný dopyt,“ uvádza štatistický úrad. Po siedmich štvrťrokoch medziročného poklesu tvorba hrubého kapitálu vzrástla o 7,7 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 4 %. Vyššia bola aj konečná spotreba verejnej správy o 2,5 % a konečná spotreba domácností o 0,4 %. Klesla len konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 1,3 %.

Z produkčného hľadiska vývoj hrubého domáceho produktu v štvrtom štvrťroku súvisel s rastom pridanej hodnoty v informačných a komunikačných činnostiach o 11,7 %, vo finančných a poisťovacích činnostiach o 9,4 %, v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 5,4 %, v odborných, vedeckých a technických činnostiach, v administratívnych službách o 2,7 %, v umení, zábave a v rekreácii, v ostatných činnostiach o 2,6 %, vo veľkoobchode a v maloobchode, v oprave motorových vozidiel a motocyklov, v doprave a skladovaní, v ubytovaní a stravovaní o 1,5 %, v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove o 1,1 % a v priemysle o 0,8 %. Pridaná hodnota klesla len v stavebníctve o 3,5 % a vo verejnej správe, obrane, povinnom sociálnom zabezpečení, vzdelávaní, zdravotníctve a sociálnej pomoci o 1,1 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS