ČLÁNOK
Ekonomiku čakajú lepšie časy
15. marca 2002

Predbežné odhady slovenských štatistikov hovoria o tom, že hrubý domáci produkt v stálych cenách stúpol vlani o 3,3 %. Vývoj hrubého domáceho dopytu bol ovplyvnený rastom zahraničného a domáceho dopytu. Z hlavných zložiek domáceho dopytu sa priaznivo vyvíjala najmä tvorba hrubého fixného kapitálu, ktorá bola vyššia o 11,6%. Informoval o tom predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

O vývoji ekonomiky si šéf sekcie národných účtov ŠÚ SR Pavol Baláž tvrdí, že podľa posledných správ inštitúcií, ktoré sa snažia prognózovať vývoj ekonomiky v Európe nastáva pomalé oživenie. „Očakáva sa, že okolie nebude padať dole, ale naopak pominú doterajšie výkyvy vývoja a mal by nastúpiť rozvojový smer. Naše predpoklady vychádzajú najmä z názorov podnikateľov v konjunkturálnych zisťovaniach. Predpovedajú, že očakávajú lepší vývoj ako doteraz,“ uviedol. Podľa neho je na Slovensku pripravených dosť zdrojov a kapacít, ktoré by mohli nastúpiť v prípade zvýšeného záujmu zo zahraničia.

Medzinárodný menový fond v svojej poslednej správe tvrdí, že vláda by mala znížiť výdavky lebo hrozí väčší ako predpokladaný deficit verejných financií.

„Ak vláda pristúpi k reštrikcii, nevyhnutne to ovplyvní domáci dopyt a ovplyvní to aj objem dovozu. Myslím si, že podniky sú pripravené poskytnúť produkty, ktoré by mohli ďalej zaujímať nielen domáci trh,“ poznamenal v súvislosti so závermi misie MMF P. Baláž.

V minulom roku stúpla ziskovosť slovenských korporácií. Za základné faktory pozitívneho vývoja v podnikovej sfére Baláž považuje vylučovanie neefektívnej produkcie z výroby, zefektívnenie nových produktov, ktoré prichádzajú na trh a relatívne znižovanie počtu stratových podnikov.

„Nemôže obísť fakt, že tu existujú nové zákony, podľa ktorých ak podnik nie je v čiernych číslach, musí vyhlasovať na seba konkurzné konanie. Môžeme to dokumentovať tým, že celkový prírastok ziskovosti sa zvyšuje preto, lebo sa zvyšuje podiel ziskových podnikov,“ povedal Baláž.

Prognóza vývoja
Prognóza vývoja vybraných ukazovateľov hospodárstva SR na 1. polrok 2002
2001
ŠÚSR
INFOSTAT
Ukazovateľ
absolútne
index2001 / 2000
absolútne

index 1. polrok2002/
1. polrok 2001

index1. polrok 2002/
1. polrok 2001
HDP (v mld. Sk)
964,6
103,3
509,1
103,9
103,6
Výberové zisťovanie pracovných síl
zamestnanosť (tis.osôb)
2123,70
101
2120,00
100,5
100,7
miera nezamestnanosti (%)
19,2
x
19,60
x
19,4
počet nezamestnaných(tis. osôb)
508
104,7
518
100,5
100
Priemerný počet zamestnancov (tis.osôb)
2006,20
101,5
2009
101
100,8
Priemerná mesačná nominálna mzda (Sk)
12365
108,2
12690
108,5
107,9
Miera inflácie (%)
posledný mesiac obdobia
na báze roku 1995
x
6,5
x
x
x
na báze roku 2000
x
6,4
3,3
3,2
v priemere za obdobie
na báze roku 1995
x
7,3
x
x
x
na báze roku 2000
x
7,1
x
4,1
4
Prameň: ŠÚ SR

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS