ČLÁNOK
Ekonomika zrýchli, nezamestnanosť klesne, ceny porastú pomalšie
8. februára 2014

Slovenská ekonomika by v tomto roku mala rásť 2,3%-tým tempom. Oživenie v eurozóne zlepšuje vyhliadky slovenského exportu, priemyselná produkcia už v súčasnosti rastie výrazným tempom. Začína sa oživovať aj domáci dopyt a to vďaka nižšiemu rastu cien. Celkový rast investícii sa bude postupne zrýchľovať. Hlavným dôvodom je očakávaný rast väčších investičných projektov v oblasti automobilového priemyslu a očakávaná výstavba diaľnic.

Trh práce sa začína oživovať. Rast voľných pracovných miest v poslednom štvrťroku aj mesačné štatistiky ukazujú prekonanie dna na trhu práce. Rast ekonomiky by sa v tomto roku mal prejaviť aj v raste zamestnanosti. Hlavným zdrojom rastu zamestnanosti bude priemysel a trhové služby. Miera nezamestnanosti sa zníži.

Rast reálnych miezd sa v tomto roku zrýchli na 1,7 % v dôsledku nižšej inflácie a priaznivejšej situácie na trhu práce. V ďalších rokoch v súlade s rastom produktivity práce rast reálnych miezd postupne zrýchli až nad 2%.

Ceny v tomto roku porastú pomalšie. Očakávaný medziročný rast spotrebiteľských cien je na úrovni 0,8%.

Ekonomika mierne zrýchli, ceny spomalia 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS