ČLÁNOK
Ekonomický tlak na japonskú vládu sa výrazne vystupňoval
2. októbra 2001

Vláda Džuničira Koizumiho včera zažila ďalší ekonomický šok – jeden z kľúčových indikátorov, ktorým je stav dôvery v podnikateľskom sektore, totiž zaznamenal v treťom kvartáli dramatický pokles.

Prehľad centrálnej banky – Tankan signalizuje, že tempo prechodu do štádia recesie sa zrejme ešte viac zintenzívni. Dôvera v podnikateľskom sektore dosiahla zápornú hodnotu -33 bodov, čo predstavuje voči kvartálu ohraničenému mesiacmi apríl-jún skutočne dramatický prepad, pretože v tomto období sa Tankan nachádzal na hladine -16 bodov.

Ešte podstatnejšie je, že tento index sa nachádza v negatívnom pásme už tretí po sebe nasledujúci štvrťrok, no včerajšie výsledky zrejme neočakávali ani najväčší pesimisti.

Za ďalšie tlaky na japonskú vládu treba považovať rozhodnutie viacerých komerčných bánk, ktoré prehodnotili cenu svojich aktív, pretože hlavný akciový index Nikkei 225 je na 18-ročnom minime.

Včera sa na Tokijskej burze začínalo obchodovanie na úrovni 9 712 bodov, čo predstavuje pokles o 0,6% v porovnaní so záverečnými hodnotami z minulého piatku.

Relevantné takisto je, že Bank of Tokyo Mitsubishi varovala pred veľkými stratami, nakoľko očakáva podstatný nárast tvorby opravných položiek k takzvaným „zlým úverom“. V budúcich dňoch sa zrejme rovnako vyjadria aj ďalšie japonské komerčné banky.

Načasovanie prepadu indexu Nikkei 225 o 25% v priebehu uplynulých šiestich mesiacov je signifikantné aj preto, že japonské banky prehodnocujú svoje aktíva vždy na konci, respektíve v polovici fiškálneho roku. Znamená to, že celková hodnota ich portfólia sa prudko zníži, čo má priamy dosah na ich kapitálové vybavenie. Už teraz je zrejmé, že u viacerých japonských finančných domov dôjde k poklesu kapitálovej primeranosti pod minimálnu hranicu stanovenú medzinárodnými štandardami.

Tento stav je osobitne nebezpečný v čase, kedy japonské banky potrebujú zdroje na odpísanie už spomenutých zlých úverov. Pod tlakom sú banky aj z iného dôvodu – premiér Džuničiro Koizumi totiž na pôde parlamentu prisľúbil, že tento proces (odpisovania zlých úverov a nedobytných pohľadávok) sa skončí v priebehu budúcich troch rokov.

Masa zlých úverov však stále narastá, pretože deflačné trendy sa čoraz viac zosilňujú.

Ide akoby o začarovaný kruh, v ktorom Koizumiho vláda iba veľmi komplikovane, a aj dosť pomaly, hľadá východisko.

Čas a terajší globálny ekonomický kontext však hrá proti nej.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS