ČLÁNOK
Ekonomický sentiment v decembri s ročným poklesom o 2 body
31. decembra 2002

Indikátor ekonomického sentimentu (IES) dosiahol v decembri 92,8 bodu.V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom je to pokles o 1,9 bodu, medziročný pokles predstavuje 2 body. Ako informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ), negatívny vývoj vykazujú všetky sledované sektory ekonomiky okrem maloobchodu.

Pokles indikátora dôvery v priemysle o 0,3 bodu spôsobili pesimistickejšie názory na jeho zložky. Najviac pokleslo saldo názorov na očakávaný objem priemyselnej produkcie v prvom štvrťroku 2003. Indikátor dôvery v

stavebníctve si nezachoval úroveň novembra 2002, keď poklesol o jeden bod. Pesimistické názory na súčasný dopyt v stavebníctve tak nedokázali vykompenzovať ani pomerne optimistické očakávania zamestnanosti na začiatku budúceho roka. Hodnota indikátora dôvery v maloobchode sa už niekoľko mesiacov pohybuje okolo nulovej hranice. Decembrová hodnota je o 4 percentuálne body vyššia než bola v novembri.

Pokles indikátora spotrebiteľskej dôvery nepokračoval a jeho aktuálna hodnota -41,9 bodov bola blízka novembrovej. Tá predstavovala -42,2 bodu. Kým v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nepriaznivý vývoj v

predpokladaných úsporách domácnosti pokračoval, perspektíva hospodárenia v domácnosti ostala stabilizovaná a očakávania ďalšieho vývoja ekonomiky sa nepatrne zlepšili. Indikátor ekonomického sentimentu v Európskej únii dosiahol v novembri hodnotu 99,1 bodu čo je o 0,1

percentuálneho bodu menej než v predchádzajúcom mesiaci. Medziročne to predstavuje pokles o 0,5 bodu. Výraznejší pokles indikátora v porovnaní s októbrom dosiahli s 0,6 bodmi v Nemecku s 0,3 bodmi v Portugalsku a v Rakúsku s 0,2 bodmi. Rast IES zaznamenali najmä v Belgicku, Fínsku a Írsku.

Vývoj indikátora vo štvrtom štvrťroku 2002 naznačuje možný útlm rastu hrubého domáceho produktu (HDP), uzavrel ŠÚ. Hodnota je najnižšia v tomto roku a hoci je vyššia ako v rovnakom štvrťroku 2001, nedosiahla priemernú hodnotu vlaňajška.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS