ČLÁNOK
Ekonomický rast vo východnej Európe sa v tomto roku zvýši
14. novembra 2000

Východná Európa, pobaltské krajiny ako aj Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ) dosiahnu v tomto roku najvyšší ekonomický rast od pádu železnej opony, uvádza sa v správe Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR).

Vo svojej výročnej správe (Transition Report), kde londýnska banka monitoruje ekonomický vývoj v regióne, predpokladá tohtoročný rast hrubého domáceho produktu v 26 krajinách o priemerných 4,8 %, čo predstavuje prudké zvýšenie v porovnaní s 2,5-percentným rastom v roku 1999. „Snáď najvýraznejším aspektom prebiehajúceho oživenia od začiatku transformácie je jeho rozšírenie po prvýkrát v celom regióne,“ zhodnotila EBOR. Podľa jej prognóz bude po prvýkrát od roku 1989 ruská ekonomika rásť (predpokladaný rast – 6,5 %) rýchlejšie ako druhá najväčšia ekonomika v regióne, ktorou je Poľsko (predpokladaný rast – 5 %). Dokonca aj štáty ako Ukrajina zaznamenajú svoj prvý rast od roku 1989. Rast v SNŠ podporuje oživenie priemyselnej výroby v dôsledku devalvácie mien ako aj rast cien ropy v krajinách ako Rusko a Kazachstan.

EBOR verí, že vážený priemer rastu v 26 krajinách regiónu bude mať v roku 2001 hodnotu 4,1 %. Reformy sa zrýchľujú v celom regióne a zmeny sa dejú v najväčšom rozsahu od ázijskej a ruskej finančnej krízy v rokoch 1997 – 1998, ktoré prinútili niektoré krajiny k väčšej liberalizácii. Z 26 krajín dosiahlo pokrok v prechode na trhové hospodárstvo 22 krajín, dve krajiny nezaznamenali žiadne zmeny a Uzbekistan a Turkmenistan zaostali v reformnom procese.

„Medzi krajiny, ktoré dosiahli najväčší pokrok v reformách v minulom roku, patria Macedónsko, Gruzínsko a Tadžikistan. Tieto krajiny naďalej robia pokroky v dlhodobých reformách, najmä v oblasti liberalizácie cien a obchodu, privatizácii malých podnikov a opatrení na reguláciu hospodárskej súťaže,“ uviedla EBOR. Bulharsko zaznamenalo výrazné zlepšenie v roku 2000 spoločne s Macedónskom a Gruzínskom, pokrok dosiahli aj Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Slovenská republika. Celkovo od pádu komunizmu urobili najväčší pokrok krajiny kandidujúce v prvej skupine na vstup do Európskej únie, teda Maďarsko, Česká republika, Slovinsko, Estónsko a Poľsko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS