ČLÁNOK
Ekonomický rast v krajinách strednej a východnej Európy má podľa Davidson Institute dobré predpoklady
17. októbra 2003

Americký Davidson Institute, ktorý sa zaoberá trhovými prognózami, predpovedá silný potenciál ekonomického rastu.

Najnovší výhľad pre 13 krajín strednej a východnej Európy (KSVE) predpokladá, že silný rast bude pokračovať aj v roku 2004. Na druhej strane však nezamestnanosť ostane aj naďalej problematickou oblasťou. Trhové predpovede Davidson Institute (DIEMF) varovali pred defláciou, ktorá v poslednom čase začala ohrozovať ekonomiku krajín. Väčšina štátov však bude mať do činenia len s nízkym stupňom inflácie.

Štvrťročná správa DIEMF, ktorá bola verejnosti predstavená na University of Michigan, býva najčastejšie obnovovanou správou svojho druhu. Výsledky zahŕňajú:

– rast hrubého domáceho produktu (HDP) Ruska by mal podľa správy prekonať očakávania pre rok 2003, avšak spomaliť sa v roku 2004

– inflačná miera v uvedenom regióne bude ešte nižšia, ako uvádzali predošlé prognózy, pričom Litva, ktorá už zaznamenala deflačné tendencie, bude tento trend rovnako nasledovať minimálne do konca tohto roku

– nezamestnanosť ostane na vysokej úrovni v celej oblasti

– prognózu rast HDP Estónska pre rok 2003 negatívne ovplyvnila hrozba prípadného odstavenia ropných dodávok z Ruska, DIEMF predpokladá, že to bude mať na HDP vplyv aj naďalej

– rast v KSVE je ovplyvnený z časti aj podnetmi zo strany vládnych kabinetov, ktoré „produkujú“ deficity. Tento trend bude pokračovať aj naďalej, čo môže viesť k porušeniu 3-% pravidla EÚ o rozpočtových schodkov

„Ekonomické a investičné trendy v strednej Európe ostávajú priaznivé, napriek tomu, že rast sa dočasne spomalil v krajinách, ktoré sú úzko prepojené s EÚ,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ William Davidson Institute Jan Svejnar. „Ekonomika Ruska a okolitých štátov ostáva aj naďalej silná, avšak silne naviazaná na ceny ropy.“

DIEMF poskytuje William Davidson Institute pod záštitou University of Michigan. Uvedený inštitút uskutočňuje trhové prieskumy na celosvetovej báze cez svojich znalcov pomocou obchodných a štátnych skúseností. DIEMF sú revidované štvrťročne, aby udržali krok s meniacimi sa trhovými podmienkami. DIEMF priebežne monitoruje a prognostikuje ekonomické trendy pre 13 krajín: Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Estónsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS