ČLÁNOK
Ekonomický rast v Ázii v roku 2001 sa zrejme spomalí
18. decembra 2000

Ekonomický rast v Ázii sa v budúcom roku spomalí, čoho príčinou je „mäkké pristátie“ ekonomiky USA, domáce politické spory a značná zadlženosť súkromného sektora. Poprední ekonómovia, ktorých v rámci prieskumu oslovila agentúra Reuters, zhodne uviedli, že 13 sledovaných ázijských krajín s výnimkou Japonska zaznamená v budúcom roku spomalenie ekonomického rastu po výraznej expanzii v roku 2000, podporenej silným exportom.

V porovnaní s výsledkami septembrového prieskumu boli najnovšie ekonomické prognózy pre rok 2001 nižšie v prípade väčšiny sledovaných ázijských krajín. Ďalšími príčinami očakávaného spomalenia ekonomického rastu v Ázii je stagnácia reformných programov v mnohých ázijských krajinách, oslabenie zahraničných investícií a ochromenie finančného zdravia miestnych bánk.

V roku 2000 vykázala v Ázii výrazná ekonomická expanzia pod vplyvom silného globálneho dopytu po polovodičoch, počítačoch, softvéri a iných elektronických komponentoch. V Číne mali v tomto roku podporný vplyv na ekonomický rast silný export, vládne investície a oživenie domácej spotreby. V Hong Kongu sa očakáva priaznivý vývoj ekonomických ukazovateľov. Singapurská ekonomika, ktorá v roku 2000 pozitívne prekvapila vďaka podpore zo strany exportu elektroniky do Ázie, by mala v budúcom roku naraziť na ťažšie podmienky. Spomalenie v rámci globálneho obchodu by malo v roku 2001 negatívne vplývať na ekonomiky Číny, Taiwanu, Južnej Kórey, Malajzie a Thajska. Neistota na domácej politickej scéne v mnohých ázijských krajinách by mala povzbudiť opatrnosť medzi zahraničnými investormi. Týka sa to predovšetkým Filipín a Indonézie. Uvedené prognózy sa však netýkajú Indie a Austrálie, ktoré napriek prevládajúcemu trendu v Ázii zaznamenajú v budúcom roku výraznejší ekonomický rast.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS