ČLÁNOK
Ekonomický ani menový vývoj si nežiada zmenu sadzieb NBS
30. júla 2003

Celkový ekonomický a menový vývoj na Slovensku sa podľa Národnej banky Slovenska (NBS) nezmenil. Rast jadrovej inflácie a prebytok obchodnej bilancie bol v júni podľa centrálnej banky dočasný a vývoj výmenného kurzu bol stabilizovaný bez očakávania apreciačných, resp. depreciačných tlakov v najbližšej budúcnosti. NBS preto súčasnú úroveň úrokových sadzieb považuje za primeranú a v júli úrokové sadzby nezmenila. Informoval o tom vedúci tlačového oddelenia Ivan Paška.

Cenový vývoj bol v júni v súlade s krátkodobými očakávaniami NBS a možno ho hodnotiť ako akceptovateľný a bez identifikovania dopytových tlakov. K medzimesačnému rastu cien o 0,4 % pritom prispela zmena cien tabaku a tabakových výrobkov v dôsledku očakávaného zvýšenia spotrebných daní. Pohonné hmoty, ktorých sa zvyšovanie spotrebných daní rovnako týka, nezaznamenali v júni nárast. Nakoľko rast cien tabakových výrobkov bude v auguste vylúčený z jadrovej inflácie v súvislosti so zmenou nepriamych daní, nárast jadrovej inflácie možno podľa NBS považovať za dočasný a jadrová inflácia sa opätovne vráti na nižšiu úroveň. Cenový vývoj v júli bude determinovaný najmä rastom cien cigariet a tabakových výrobkov.

V máji dosiahla obchodná bilancia po troch rokoch prebytok. Celkovo sa pritom vývoj obchodnej bilancie za prvých päť mesiacov zlepšil o 25 mld. Sk v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Na základe porovnania štruktúry vývozu a dovozu v mesiacoch apríl a máj by bolo možné konštatovať, že zhoršenie obchodnej bilancie v apríli mohol spôsobiť dovoz komponentov pre výrobu automobilov, ktorých časť vývozu sa zrealizovala až v máji. Z uvedeného dôvodu nie je zatiaľ možné podľa NBS vývoj vývozu a obchodnej bilancie v máji preceňovať.

Dvanásťmesačný kumulatív tak obchodnej bilancie, ako aj bežného účtu sa nachádza blízko hodnôt aktualizovaného menového programu NBS na rok 2003. To by mohlo pri pokračovaní doterajšieho vývoja obchodnej bilancie znamenať dosiahnutie priaznivejších hodnôt za tento rok. V dôsledku vyššej bázy v minulom roku však NBS očakáva, že medziročné tempo rastu vývozu v júli klesne pod 20 %. Tridsaťpercentné tempo rastu vývozu v máji je tak podľa centrálnej banky len krátkodobé. NBS zároveň očakáva zvýšenie korunového ekvivalentu dovozu v dôsledku rastu cien surovín tak vplyvom zhodnocovania výmenného kurzu USD voči SKK, ako aj vplyvom rastu cien ropy s dopadom na saldo obchodnej bilancie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS