ČLÁNOK
Ekonomickí ministri žiadajú urýchlenie ďalšej privatizácie
8. júla 2003

Ekonomickí ministri vyjadrili v pondelok podľa vicepremiéra Ivana Mikloša nespokojnosť s „ďalším posúvaním termínov privatizácie“ a s návrhom rezortu hospodárstva znovu uskutočniť súpis všetkých štátnych podnikov a štátnych príspevkových a rozpočtových organizácií. Materiál s názvom „Zámery privatizácie na ďalšie obdobie“ preto Porada ekonomických ministrov (PEM) vrátila Ministerstvu hospodárstva SR (MH) na prepracovanie. „Mala by sa tiež urýchliť príprava novely zákona o veľkej privatizácií,“ povedal Mikloš.

Podľa odmietnutého návrhu MH by mal minister hospodárstva a privatizácie Robert Nemcsics predložiť vláde materiál s názvom „Postup krokov privatizácie Slovenských elektrární, a.s. s ohľadom na kľúčové problémy“ do 30. septembra. Do tohto termínu má kabinetu predostrieť aj návrh spôsobu privatizácie teplárenských akciových spoločností.

Uznesenie k predloženému materiálu navrhuje zaviazať šéfov jednotlivých rezortov, krajských úradov a ďalších štátnych orgánov, aby predložili na rokovanie vlády súpis všetkých štátnych podnikov a štátnych príspevkových a rozpočtových organizácií spolu s odôvodnením do 31. augusta. Súpis mali zainteresované strany predložiť už do konca marca, no pri prerokovávaní výsledného súhrnného materiálu v orgánoch MH sa zistilo, že zoznamy predložené rezortmi pravdepodobne nie sú presné a úplné a zrejme nemusia obsahovať všetok majetok štátu.

Ekonomickí ministri odporučili vláde schváliť tiež Projekt transformácie Slovenskej správy ciest a tiež legislatívny zámer zákona na vytvorenie spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá. Materiály navrhujú transformovať existujúcu Slovenskú správu ciest tak, aby správu a údržbu ciest 2. a 3. triedy od budúceho roka vykonávali vyššie územné celky. Podľa návrhu ministerstva dopravy by sa mala vytvoriť spoločnosť pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá, ktorá bude spravovať a udržiavať diaľnice a rýchlostné komunikácie.

„Zostala otvorená otázka správy ciest prvej triedy, kde ministerstvo navrhuje, aby toto bola zodpovednosť príspevkovej organizácie Správa ciest,“ povedal Mikloš. PEM odporučila ministrovi dopravy, aby „ešte hlbšie zdôvodnil potrebu takejto príspevkovej organizácie“, alebo aby navrhol správu ciest 1. triedy bez potreby existencie takejto organizácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS