ČLÁNOK
Ekonomickí ministri rokovali o rizikách štátneho rozpočtu
24. októbra 2000

Porada ekonomických ministrov (PEM) prerokovala materiál ministerstva financií týkajúci sa predpokladaných rozpočtových výsledkov, ako aj možných rizík návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Ministerstvo financií a rezort práce, sociálnych vecí a rodiny majú rozporné stanoviská v otázkach platenia príspevkov na dôchodkové zabezpečenie za stredoškolákov a valorizácie sociálnych dávok. PEM však podporila stanovisko ministerstva financií, pretože rešpektovanie postoja rezortu sociálnych vecí by viedlo k negatívnym rozpočtovým dôsledkom, ktoré nie sú kryté v štátnom rozpočte. Informoval o tom vicepremiér pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Súčasťou materiálu boli aj závery misie Medzinárodného menového fondu (MMF). Fond poukázal napríklad na potrebu zásadnejších zmien v oblasti sociálnej sféry, kde sa poskytuje veľké množstvo dávok, čo vedie k ich neprehľadnosti a zneužívaniu. Podľa MMF by mala vláda venovať naďalej zvýšená pozornosť úsporám vo verejných výdavkoch tak, aby deficit neprekročil predpokladané hranice. Zároveň bude potrebné urýchliť štrukturálne reformy najmä na strane výdavkov.

Podľa informácií Ivana Mikloša PEM v pondelok vrátila ministrovi pôdohospodárstva materiál týkajúci sa krytia dôsledkov katastrofálneho sucha. Dôvodmi boli nepresná kvantifikácia dopadov sucha a potreba vyjasnenia postupu pri krytí dopadov v súlade so zákonom o pôdohospodárstve. Ministerstvo spravodlivosti informovalo ekonomických ministrov aj o problematike akciových spoločností, ktoré by vzhľadom na nesplnenie zákonných kritérií mali byť vymazané z obchodného registra. Ďalší postup by malo navrhnúť ministerstvo financií, pričom podľa Mikloša tieto spoločnosti vyzve k náprave a ak ju nevykonajú v určitej lehote, budú z registra vymazané. Lehotu predpokladá vicepremiér pre ekonomiku približne do konca roka.

PEM prerokovala aj rozpočet Fondu národného majetku, pričom príjmová časť tohto rozpočtu je zatiaľ len zhruba odhadnutá a mala by sa oproti predpokladom zvýšiť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS