ČLÁNOK
Ekonomickí ministri odporučili privatizovať 90 % akcií SLSP
9. februára 2000

Porada ekonomických ministrov odporučila na svojom pondelkovom rokovaní privatizovať 90 % akcií Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava (SLSP). Zároveň vyslovila súhlas s návrhom Ministerstva financií (MF) SR ponúknuť na predaj podiel štátu vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., Bratislava (VÚB) vo výške 68,58 % a podiel Fondu národného majetku SR (FNM) 15,96 %. Už v polovici tohto roka by sa mala uskutočniť aj privatizácia Investičnej a rozvojovej banky, a.s., Bratislava (IRB). Informoval o tom podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš.
Ekonomickí ministri rokovali aj o vyrovnaní ujmy, ktorá vznikla FNM výmenou akcií Komerční banky a VÚB. Táto ujma by mala byť vyrovnaná tak, že časť výnosu z privatizácie VÚB sa dostane na účet FNM. Pôvodný návrh predpokladal prepis časti akcií VÚB (približne 16 %) na účet fondu.
Štátny tajomník MF SR Viliam Vaškovič v pondelok informoval, že na návrh Svetovej banky by mala vláda odpredať zahraničnému investorovi majoritný podiel vo VÚB a SLSP. V sporiteľni počítalo ministerstvo s troma alternatívami, a to s predajom od 49 %, 66,7 % až do 90 % akcií. O konkrétnej výške ponúknutého podielu v SLSP rozhodne vláda spolu s finančným poradcom. Misia Svetovej banky zároveň odporučila veľmi rýchlu a transparentnú privatizáciu IRB, ktorá by bola pozitívnym signálom pred privatizáciou SLSP a VÚB. Misia Svetovej banky sa vyslovila za urýchlenie privatizácie IRB ešte v polovici roka 2000 a VÚB a SLSP do konca roku 2000. Podľa Vaškoviča bude dodržanie tohto termínu možné len pri splnení optimálnych podmienok, pričom najviac bude závisieť od počtu záujemcov o vstup do tejto bankovej inštitúcie.
V novembri minulého roka vypísalo Ministerstvo financií SR výberové konanie na finančného poradcu pre privatizáciu IRB. Do polovice februára tohto roku by mali predložené konkrétne ponuky na poradcu, pričom o konečnom poradcovi rozhodne rezort financií do konca februára. Informačné memorandum pre potenciálnych investorov by malo byť spracované do konca apríla, podmienkou jeho spracovania sú však výsledky auditu hospodárenia banky za uplynulý rok. V. Vaškovič predpokladá, že tender na privatizáciu banky bude vypísaný 15. apríla tohto roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS